WebBoard :กฎหมาย|ซื้อที่ดินเป็นเงินผ่อน

ซื้อที่ดินเป็นเงินผ่อน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ซื้อที่ดินเป็นเงินผ่อน

  • 68
  • 1
  • post on 20 มิ.ย. 2563, 18:33
จะซื้อที่ดินเป็นเงินผ่อน​ ตอนนัดทำสัญญา​แนบเอกสารว่าใช้ทำสัญญาจะซื้อจะขาย​ แต่ตอนทำสัญญาจริงกลับเป็นสัญญาเช่าซื้อ​ ทั้งสองแบบนี้เหมือนกันไหมคะ​ แล้วถ้าทำสัญญาไปแล้วจะยกเลิกสัญญาได้ไหมคะ​ ดิฉันเป็นผู้ซื้อ
โดยคุณ วิลาวรรณ (172.68.xxx.xxx) 20 มิ.ย. 2563, 18:33

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การซื้อที่ดิน

  ถ้าทำสัญญาจะซื้อจะขาย  ก็ต้องมีเงื่อนไขว่า  เมื่อผ่อนส่งหมด  เจ้าของที่ดิน  ต้องโอนที่ดินให้ผู้ซื้อ...ส่วนการเช่าซื้อ ก็คือให้ผ่อนส่งค่าที่ดินเป็นงวดๆจนหมด  และโอนที่ดินให้ผู้ซื้อ   แต่ ในระหว่างการผ่อนส่ง ที่ดินยังเป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้ขาย  เมื่อผ่อนหมด เจ้าของจึงจะโอนให้แก่ผู้ซื้อ...ตามความเห็น  ทั้งสองรูปแบบ  ก็คงไม่แตกต่างกันมาก .....เมื่อทำสัญญากันแล้ว  ถ้าจะบอกเลิกสัญญา  ก็สามารถทำได้เสมอ  แต่คู่สัญญา (ผู้ขาย) อาจจะอ้างว่า การบอกเลิกสัญญา ทำให้เกิดความเสียหาย  อาจมีการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือถ้ามีการวางมัดจำ อาจถูกริบ...การเจรจากันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย มีความจริงใจต่อกัน  น่าจะไม่มีปัญหา....
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 21 มิ.ย. 2563, 07:16

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด