WebBoard :กฎหมาย|สิทธิเรียกค่าจ้างชดเชย

สิทธิเรียกค่าจ้างชดเชย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

สิทธิเรียกค่าจ้างชดเชย

  • 63
  • 1
  • post on 7 พ.ค. 2563, 16:14

8.00 – 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ เข้างานโดยสแกนนิ้วเข้างาน เช้า – ก่อน 8.00 น. พักเที่ยง หลัง 12.00 น. เข้างานบ่าย ก่อน 13.00 น. เลิกงาน หลัง 17.00 น. ซึ่งบริษัทออกกฎระเบียบให้พนักงานมาเข้าแถวตอนเช้าและมีการเช็คชื่อในเวลา 7.40 – 7.50 น. นั้นและถ้าไม่มาเข้าแถวเกินกว่าจำนวนวันที่กำหนดจะมีบทลงโทษ ขั้นที่ 1 ตักเตือนด้วยวาจาขั้นที่ 2 ให้พักงานเป็นเวลา 3 วันขั้นที่ 3 พ้นสภาพการเป็นพนักงานถ้าสมมุติถึงขั้นที่ 3 ให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน หรือโดนไล่ออกจะมีสิทธิเรียกค่าจ้างชดเชยได้ไหมครับขอบคุณมากครับ


โดยคุณ azy (172.68.xxx.xxx) 7 พ.ค. 2563, 16:14

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


โดยคุณ azy 7 พ.ค. 2563, 16:20

ตอบความคิดเห็นที่ 1

ค่าชดเชย

 

 ในเมื่อฝ่าฝืนข้อบังคับหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย  และมีการตักเตือนแล้ว ถ้าให้ออก นายจ้างคงไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย ตาม พรบ.คุมครองแรงงานฯ ม.119(4)..ก็ลองร้องพนักงานตรวจแรงงานดู...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 8 พ.ค. 2563, 10:20

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด