WebBoard :กฎหมาย|การตั้งวาระประชุมใหญ่ให้กรรมการนิติฯ อาคารชุด ให้พ้นตำแหน่ง

การตั้งวาระประชุมใหญ่ให้กรรมการนิติฯ อาคารชุด ให้พ้นตำแหน่ง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

การตั้งวาระประชุมใหญ่ให้กรรมการนิติฯ อาคารชุด ให้พ้นตำแหน่ง

  • 125
  • 2
  • post on 11 ต.ค. 2562, 07:19

เนื่องจากนิติฯ อาคารชุด มีกรรมลาออกและเหลือกรรมการเพียง 1 คน และในวันประชุมใหญ่สามัญ ในวาระแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก ก็ไม่มีเจ้าของร่วมท่านใดสมัคร


ต่อมาผู้จัดการนิติ ทำหนังสือเชิญประชุมใหญ่วิสามัญมนภายหลัง โดยระบุวาระการพิจารณาลงคะแนนให้กรรมการที่เหลือ 1 คน ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ


คำถามคือ 

1. ผู้จัดการสามารถอ้างเหตุ ไม่สามารถบริหารจัดการ เพราะมีกรรมการเพียง 1 คน และไม่มีเจ้าของร่วมสมัคร จึงจำเป็นต้องให้กรรมที่เหลือพ้นจากตำแหน่งได้หรือไม่ ทั้งๆ ที่กรรมการที่เหลือ 1 คน ไม่เคยกระทำความผิดใดๆ

2. การที่ ผจก. นิติ ตั้งวาระให้พิจารณาให้กกรมการพ้นจากตำแหน่ง โดยไม่ได้กระทำความผิดหรือมีข้อเสื่อมเสียใดๆ ถือว่า เป็นการหมิ่นประมาท ทำให้อับอายและคนอื่นรู้สึกเกียจชัง ได้หรือไม่

3. เนื่องจาก พรบ. อาคารชุด กำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ตาม มาตราที่ 37/2(2) หากที่ประชุมมีมติให้พ้นตำแหน่ง ก็จะเป็นการเสียงสิทธิไปตลอดชีวิต ลักษณะนี้ การตี้งวาระให้พิจารณาพ้นจากตำแหน่ง เป็นผลให้เสียสิทธิ์ จะเป็การกระทำในข้อหาใด หากกรรมการที่ให้พ้น ไม่ได้กระทำความผิดใดๆ 

4. ในวาระพิจารณาให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เจ้าของร่วมและเจ้าของร่วมที่มอบฉันทะ ที่ลงคะแนนให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง. โดยไม่มีเหตุจากการกระทำความผิดใดๆ. ผู้ลงคะแนนจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือข้อหาใดๆ ที่ทำให้เสียสิทธิ์การเป็นกรรมการเนื่องจากเป็นลักษณะต้องห้ามตาม ม. 37/2(2) 


โดยคุณ ittirit (172.68.xxx.xxx) 11 ต.ค. 2562, 07:19

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำ 

ที่จริงระเบียบข้อบังคับ ก็จะอิงตาม พรบ. อาคารชุดทั้งหมดครับ 

เพียงแต่สงสัยว่า การเสนอให้มีมติถอดถอนกรรมการโดยไม่เหตุจากการกระทำความผิดใดๆ เพียงแต่อ้างว่าเหตุเพราะบริหารงานไม่ได้ จึงต้องให้ถอดถอน ไม่ควรที่จะกระทำได้ นอกจากมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ

โดยคุณ ittirit 14 ต.ค. 2562, 07:43

ความคิดเห็นที่ 1

นิติบุคคล

  ก่อนอื่นต้องไป ดูระเบียบข้อบังคับ ในการจดทะเบียนนิติฯ และระเบียบข้อบังคับในการเลือกคณะกรรมการฯ และประธานฯ ว่ามีเงื่อนไข ในการเลือกประธานฯ และกรรมการฯ ตลอดจนการพ้นจากตำแหน่ง  อย่างไร  ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  ที่ระบุไว้ ในการจดทะเบียนนั้น...ส่วนกรรมการฯที่ถูกให้พ้นจากตำแหน่งฯ ไม่สามารถเป็นกรรมการได้อีก  ต้องเป็นกรณีมีเหตุทุจริต หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี   แต่....ถ้าเป็นการพ้นวาระตามระเบียบข้อบังคับฯ  ก็คงไม่ถูกตัดสิทธิ์ ในการที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการฯได้อีก  อย่าเพิ่งคิดไปถึงหมิ่นประมาท หรือ ความผิดในข้อหาใดเลย  ไปดูระเบียบข้อบังคับก่อน ครับโดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 12 ต.ค. 2562, 01:07

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด