WebBoard :กฎหมาย|มรดกจะตกเป็นของใคร!!!!!

มรดกจะตกเป็นของใคร!!!!!

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

มรดกจะตกเป็นของใคร!!!!!

  • 330
  • 6
  • post on 21 ส.ค. 2562, 19:55
เกริ่นเลยนะครับ 
  บิดามีลูกโดยชอบธรรม 3 คน คือ ผม น้องสาว 2 คน กับแม่(ภรรยาคนที่ 1)ซึ่งจดทะเบียนสมรส  และได้เลิกรากันไป หลังจากนั้น พ่อได้สมรสใหม่กับ ภรรยาคนที่ 2 อยู่กินกันนานร่วม 20 ปี มีทรัพย์สินเกิดขึ้น เช่น บ้าน รถ ที่ดิน โฉนด เมื่อ 2 ปี ก่อน ภรรยาคนที่ 2 ได้เสียชีวิตไป พ่อได้ทำการสมรสใหม่กับภรรยาคนที่ 3 เมื่อ 7 กันยายน 2561  ไม่ได้มีสมบัติอะไรนอกจากเงินในบัญชีืที่บิดาได้ทำงานมา วันที่ 3 สิงหาคม 2562 บิดาได้เสียชีวิตลง ผมอยากทราบว่า สินส่วนตัวที่เกิดก่อนบิดาจะสมรส จะตกไปเป็นของใคร และภรรยาคนที่ 3 มีสิทธิเกี่ยวข้องในส่วนทรัพย์สินตรงไหนบ้าง 
 

ขอบคุณมากครับ
โดยคุณ Penquinpaeng (162.158.xxx.xxx) 21 ส.ค. 2562, 19:55

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6

อยากทราบค่ะดิฉันอาสัยยุ่กะป้าพี่สาวพ่อมาเป็นสิบปีป้ายุ่กะครอบครัวลุกดิฉันทั้งหมด6คนรวมป้าป้าเป็นคนเลี้ยงดูบุตรของดิฉันตัวดิฉันกะสามมีทำงานเลี้ยงครอบครัวป้าไม่มีสามีและลูกวันนึงป้าเกิดอุบัติเหตุโดนชนท้ายเสียชีวิตป้าเป็นเจ้าบ้านทีดิฉันอาสัยยุ่เมื่อป้าเสียชีวิตพี่น้องของป้ามาจัดการเรื่องบ้านและประกันที่ป้าได้รับทั่งหมดดิฉันอยากทราบว่าดิฉันไม่มีสิทธิ์ได้รับบ้านและประกันของป้าทั้งหมดหรือไม่หรือได้รับส่วนแบ่งบ้างรึไหม


โดยคุณ พรทิพย์ 28 ส.ค. 2562, 01:50

ความคิดเห็นที่ 5

ท่านทนายค่ะ ถึงแม้ทรัพย์สินส่วนตัวของพ่อ จะเกิดขึ้นก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกับภรรยาคนที่ 3 ก็ตาม ทรัพย์สินนั้น ภรรยาคนที่ 3 ก็มีส่วนที่จะได้ด้วยเหรอค่ะ 

โดยคุณ penqiunpaengs 22 ส.ค. 2562, 20:35

ตอบความคิดเห็นที่ 5

ข้อความตกหล่น..ที่มีเพียงคำว่าสมรสกับคุณ..ที่ถูกต้องคือสมรสกับคุณพ่อ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 23 ส.ค. 2562, 07:41

ตอบความคิดเห็นที่ 5

ทายาทโดยธรรม


 ในเมื่อภรรยาคนที่ 3   จดทะเบียนสมรสกับคุณ  เมื่อพ่อเสียชีวิตลง ภรรยาคนที่ 3 ย่อมเป็นทายาทโดยธรรม  มีสิทธิ์รับมรดกเสมือนเป็นทายาทชั้นบุตร ตาม ปพพ. ม.1635(1) คำตอบ... ตอบโดยยึดหลักการของกฎหมายเป็นสำคัญ....ถ้ามีข้อเท็จจริงว่า  แม่(ภรรยาคนที่ 1) แม้หย่ากับคุณพ่อ แต่ถ้ายังไม่แบ่งปันสินสมรส  แม่ก็สามารถขอแบ่งปันสินสมรสได้กึ่งหนึ่ง  ก่อนจะนำไปแบ่งปันกับทายาทโดยธรรมทั้ง 4 คนได้...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 23 ส.ค. 2562, 07:39

ความคิดเห็นที่ 4


 แบ่ง หาร สี่ เท่ากันหมด รวม ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหลังจดทะเบียนด้วยใช่หรือไม่คะ
โดยคุณ Penquinpaeng 22 ส.ค. 2562, 17:57

ความคิดเห็นที่ 3

การแบ่งปันมรดก


  ทายาทโดยธรรมของพ่อ มี  4 คน คือ บุตรจากภรรยาคนที่ 1  ทั้ง 3 คน และภรรยาคนที่ 3  ทุกคนได้ส่วนแบ่งเท่าๆกัน (คือแบ่งเป็น 4 ส่วน)...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 22 ส.ค. 2562, 14:37

ตอบความคิดเห็นที่ 3

สอบถามคุณทนายเป็นคำถามสุดท้ายนะคะ 

 แบ่ง หาร สี่ เท่ากันหมด รวม ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหลังจดทะเบียนด้วยใช่หรือไม่คะ
โดยคุณ Penquinpaeng 22 ส.ค. 2562, 17:03

ความคิดเห็นที่ 2

 บิดามีลูกโดยชอบธรรม 3 คน คือ ผม น้องสาว 2 คน กับแม่(ภรรยาคนที่ 1)ซึ่งจดทะเบียนสมรส  และได้เลิกรา และจดทะเบียนหย่า  หลังจากนั้น พ่อได้จดทะเบียนสมรสใหม่กับ ภรรยาคนที่ 2 อยู่กินกันนานร่วม 20 ปี มีทรัพย์สินเกิดขึ้น เช่น บ้าน รถ ที่ดิน โฉนด เมื่อ 2 ปี ก่อน ภรรยาคนที่ 2 ได้เสียชีวิตไป พ่อได้ทำการจดทะเบียนสมรสใหม่กับภรรยาคนที่ 3 เมื่อ 7 กันยายน 2561  ไม่ได้มีสมบัติอะไรนอกจากเงินในบัญชีืที่บิดาได้ทำงานมา วันที่ 3 สิงหาคม 2562 บิดาได้เสียชีวิตลง ผมอยากทราบว่า สินส่วนตัวที่เกิดก่อนบิดาจะสมรส จะตกไปเป็นของใคร และภรรยาคนที่ 3 มีสิทธิเกี่ยวข้องในส่วนทรัพย์สินตรงไหนบ้าง 
 
โดยคุณ Begin 22 ส.ค. 2562, 11:58

ความคิดเห็นที่ 1

ปัญหาครอบครัว


  ข้อมูลยังไม่ชัดเจนเพียงพอ  คือบอกว่า ภรรยาคนที่ 1 จดทะเบียนสมรส  แต่ไปมีภรรยาคนที่ 2  ไม่ทราบว่า จดทะเบียนหย่า กับ คนที่ 1 หรือไม่  และการมีภรรยาคนที่ 3  ก็ไม่บอกชัดเจนว่า จดทะเบียนสมรสกันหรือไม่


  ก็ขอตอบ  แบบคาดคะเน ว่า  พ่อจดทะเบียนสมรส กับภรรยา คนที่1  และไม่ได้จดทะเบียนหย่า  เมื่อพ่อตาย  ทรัพย์สินของคุณพ่อ ย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม คือคุญแม่(ภรรยาคนที่ 1) และลูก อีก 3 คน...ส่วนภรรยาคนที่ 2-3   มีฐานะเป็นหุ้นส่วนกับพ่อ  ถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่า มีทรัพย์สิน ส่วนไหน ที่เขามาหาได้ร่วมกับคุณพ่อ  เขาก็ขอแบ่งได้กึ่งหนึ่ง  ส่วนที่เหลือก็เป็นของทามยาท   4 คน ดังกล่าวข้างต้น  ตามข้อ เท็จจริง  ทายาท 4 คน  ย่อมอยู่ในฐานะได้เปรียบ เพราะเป็นทายาทโดยธรรม  ภรรยยาคนที่ 2 (หมายถึงญาติ) และภรรยา คนที่ 3 เขามีภาระต้องพิสูจน์ว่า ทรัพย์สินนั้น หามาร่วมกันกับคุณพ่อ...ถ้าพ่อหย่ากับภรรยาคนที่ 1  การแบ่งมรดกจะเปลี่ยนไป...คือภรรยาคนที่ 1 ไม่มีสิทธิรับมรดก  แต่ลูก 3 คนก็รับมรดกได้เหมือนเดิม...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 22 ส.ค. 2562, 08:41

ตอบความคิดเห็นที่ 1

 บิดามีลูกโดยชอบธรรม 3 คน คือ ผม น้องสาว 2 คน กับแม่(ภรรยาคนที่ 1)ซึ่งจดทะเบียนสมรส  และได้เลิกรา และจดทะเบียนหย่า  หลังจากนั้น พ่อได้จดทะเบียนสมรสใหม่กับ ภรรยาคนที่ 2 อยู่กินกันนานร่วม 20 ปี มีทรัพย์สินเกิดขึ้น เช่น บ้าน รถ ที่ดิน โฉนด เมื่อ 2 ปี ก่อน ภรรยาคนที่ 2 ได้เสียชีวิตไป พ่อได้ทำการจดทะเบียนสมรสใหม่กับภรรยาคนที่ 3 เมื่อ 7 กันยายน 2561  ไม่ได้มีสมบัติอะไรนอกจากเงินในบัญชีืที่บิดาได้ทำงานมา วันที่ 3 สิงหาคม 2562 บิดาได้เสียชีวิตลง ผมอยากทราบว่า สินส่วนตัวที่เกิดก่อนบิดาจะสมรส จะตกไปเป็นของใคร และภรรยาคนที่ 3 มีสิทธิเกี่ยวข้องในส่วนทรัพย์สินตรงไหนบ้าง 
 
โดยคุณ Penquinpang 22 ส.ค. 2562, 11:57

ตอบความคิดเห็นที่ 1

โดยคุณ Penquinpaeng 22 ส.ค. 2562, 11:52

ตอบความคิดเห็นที่ 1

พ่อตดทะเบียนสมรส และหย่ากับแม่(ภรรยาคนที่1) และได้จดทะเบียนสมรสใหม่กับภรรยาคนที่2 ที่ได้กล่าวมาข้างต้น  หลังจากนี้ภรรยาคนที่ 2 ได้เสียชีวิตลงไปเมื่ ปั 2560 คะ  สาวนภรรยาคนที่ 3 ได้จดทะเบียนสมรสกับพ่อ วันที่ 7กันยายน2561คะ

โดยคุณ Penquinpaeng 22 ส.ค. 2562, 11:48

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด