WebBoard :กฎหมาย|การเรียกรับหลักประกันการทำงานฯ เป็นเงินสด จากลูกจ้าง

การเรียกรับหลักประกันการทำงานฯ เป็นเงินสด จากลูกจ้าง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

การเรียกรับหลักประกันการทำงานฯ เป็นเงินสด จากลูกจ้าง

  • 214
  • 3
  • post on 1 ส.ค. 2562, 15:53

สอบถามเรื่อง 

การเรียกรับหลักประกันการทำงานฯ เป็นเงินสด จากลูกจ้าง

โดยปกติแล้วนายจ้างเรียกเก็บแรกเข้าทำงาน ครั้งแรกครั้งเดียวใช่ไหมครับ

หรือว่า นายจ้างสามารถเรียกเก็บเงินประกันจากลูกจ้าง เพิ่มขึ้นได้ทุกๆปี

ขอความกระจ่างด้วยครับ

เพราะมีปัญหาการตีความข้อกฏหมาย

ขอบคุณครับ


โดยคุณ @pichet (172.68.xxx.xxx) 1 ส.ค. 2562, 15:53

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3

เงินประกันการทำงานตามประกาศ กระทรวงแรงงาน  เงินประกันให้ นายจ้างฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินอื่น  และแจ้งให้ลูกจ้างทราบภายใน 7 วัน...สหกรณ์ฯ  ก็น่าจะเข้าข่ายสถาบันการเงินอื่น คงสามารถนำไปฝากไว้ได้

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 3 ส.ค. 2562, 06:45

ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณครับ 

คุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน

มีข้อกฏหมายสอบถามเพิ่มเติมครับ

เรื่องเกี่ยวกับการเรียกหลักประกันการทำงานฯ

ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีเรียกรับหลักประกันการทำงานฯ พ.ศ.2551 


 
ประเด็นสอบถามคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ ก. เรียกเก็บหลักประกันการทำงานฯ(เงินสด)จากลูกจ้าง โดยนำไปเปิดบัญชีเงินฝากประจำ ภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ ก.

กรณีนี้ขัดต่อประกาศกระทรวงแรงานฯ ไหมคับ

ขอบคุณครับ

โดยคุณ @pichet 2 ส.ค. 2562, 10:03

ความคิดเห็นที่ 1

หลักประกันในการทำงาน


  นายจ้างเรียกหลักประกันได้  ไม่เกิน 60 เท่าของของค่าจ้างรายวัน  เช่นลูกจ้างเงินเดือน 15,000  บาท ก็เฉลี่ยวันละ  500  บาท  จะเรียกหลักประกันได้ ไม่เกิน 30,000  บาท เป็นต้น  ถ้าเงินเดือนเพิ่มขี้น หลักประกันก็ย่อมเพิ่มขึ้นตามส่วน...แต่ถ้างานที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน หรือดูแลทรัพย์สิน นายจ้างก็เรียกหลักประกันไม่ได้...อย่างไรก็ตามเมื่อเรียกเงินประกัน  เมื่อลูกจ้างลาออกไป นายจ้างต้องคืนเงินภายใน 7 วัน...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 2 ส.ค. 2562, 09:18

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด