WebBoard :กฎหมาย|การทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้างค่ะ

การทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้างค่ะ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

การทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้างค่ะ

  • 23
  • 1
  • post on 15 มิ.ย. 2562, 00:04

เรียนท่านทนายเดชา

   ดิฉันขอเรียนปรึกษาการทำสัญญาจ้างดังนี้ค่ะ คือทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลให้โรงเรียนจ้างครูเป็นครูอัตราจ้างของโรงเรียนโดยทางเทศบาลให้การสนับสนุนงบประมาณเพียง 10 เดือน

เท่านั้น อีก 2 เดือนเทศบาลแจ้งว่า สตง ติงว่า เดือนตุลาคมและเดือนเมษายน ครูไม่ได้ทำงานจึงไม่ให้งบประมาณสนับสนุนกับทางโรงเรียน 

   ดิฉันจึงขอเรียนถามท่านว่าการทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้างโดยการกำหนดเป็นช่วงดังนี้ ช่วงเดือนพฤศจิกายา, ธันวาคม,มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม เป็นช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 เริ่มที่เดือนพฤษภาคม, มิถุนายน,กรกฎาคม

สิงหาคมและกันยายน รวมเป็น 10 เดือนตามงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน โดยใชเป็นสัญญาต่อเนื่องกันในสัญญาเดียวกันได้หรือไม่ค่ะ วุฒิที่ใช้จ้างคือปริญญาตรีค่ะ   ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์นะค่ะ


                                                                ขอบคุณมากค่ะ

                      


                           


โดยคุณ นราภรณ์ สาลักษณ์ (172.68.xxx.xxx) 15 มิ.ย. 2562, 00:04

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

สัญญา


 ในเมื่อมีงบประมาณ จำกัดเพียง 10 เดือน  ก็ทำสัญญาจ้างระบุเงื่อนไขตามที่เสนอมาได้...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 15 มิ.ย. 2562, 08:21

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด