WebBoard :กฎหมาย|กฏหมายของไทยเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

กฏหมายของไทยเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

กฏหมายของไทยเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

  • 319
  • 4
  • post on 27 มี.ค. 2562, 17:39

การถ่ายภาพบุคคลในที่สาธารณะ สรุป สามารถทำได้ ไม่ละเมิด เพราะมีคำตัดสินของศาลฎีกา ให้ยึดถือว่า บุคคลที่อยู่ในที่สาธารณะ ย่อมถูกถ่ายภาพได้แม้เจ้าตัวไม่ยินยอมก็ตาม อันนี้ไม่อาจห้ามการถ่ายภาพได้ และภาพที่ได้ย่อมเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ถ่าย ไม่ใช่ของผู้ถูกถ่ายที่ปรากฏอยู่ในภาพ  การถ่ายภาพที่ต้องการเก็บไว้เป็นการส่วนตัว หรือ เก็บไว้ป้องกันภัยคุกคาม สามารถกระทำได้ ในสถานที่ๆคุณยืนอยู่นั้น จะต้องเป็น "สาธารณสถาน" หรือสถานที่ของคุณเอง หรือ สถานที่ ที่คุณได้รับอนุญาต ให้เข้าไปได้ 


ผมอยากทราบว่าจะหาเลขที่ของคำพิพากษาของศาลฏีกานี้ได้ที่ไหน อยากทราบคำพิพากษาทั้งหมดได้ที่ไหนครับ 

โดยคุณ mommamdog (162.158.xxx.xxx) 27 มี.ค. 2562, 17:39

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4

ยังไม่ได้รับคำตอบตามที่ต้องการครับ ฏีกาที่ให้มานั้นไม่ตรงกับคำตอบที่ต้องการ ใครมีหมายเลขฏีกาตรงตามที่ต้องการช่วยบอกให้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณมากครับ

โดยคุณ mommamdog 15 เม.ย. 2562, 16:01

ความคิดเห็นที่ 3

แก้ไข

  ฎีกาที่  12983/2558...ค้นหาไดhที่ www.deka.in.th

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 28 มี.ค. 2562, 07:41

ความคิดเห็นที่ 2

การถ่ายภาพในที่สาธารณะ

  ถ้าเป็นภาพอริยบททั่วๆไปของบุคคล  ก็ไม่มีความผิด  แต่ถ้าเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำผิดต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหาย แก่ชีวิต  ร่างกาย  อนามัย เสรีภาพ  ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ตาม ปพพ. ม.420   ย่อมเป็นการละเมิด   อาจถูกฟ้องเรียกค่าทดแทน  ให้ต้องพบความยุ่งยากในชีวิตได้  ก็ลองไปดู ฎีกา 19832/2558...
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 28 มี.ค. 2562, 07:35

ความคิดเห็นที่ 1

ผมพยายามหาเลขที่ฏีกานี้ตั้งหลายเวฺ็บแล้ว หายังไงก็หาไม่เจอครับ

โดยคุณ mommamdog 27 มี.ค. 2562, 17:43

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด