WebBoard :กฎหมาย|โบนัส

โบนัส

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

โบนัส

  • 150
  • 2
  • post on 7 ก.พ. 2562, 10:17

เกษียณอายุเมื่อ 31ธ.ค.ที่ผ่านมา

บริษัทจ่ายโบนัสที่เรียกว่า performance Bonus ซึ่งขึ้นกับผลประกอบการของปีนั้นๆ โดยจ่ายเมื่อสิ้นเดือนม.ค.นี้ แต่ไม่ได้รับโบนัสนี้

อยากทราบว่าควรได้โบนัสนี้(Performance Bonus) หรือไม่ ควรถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทมีผลกำไรทั้งปีด้วยหรือไม่

ขอบคุณครับ


โดยคุณ โสภณ (162.158.xxx.xxx) 7 ก.พ. 2562, 10:17

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

เงินโบนัส


 เป็นเงินพิเศษ  เพื่อตอบแทนลูกจ้าง  ทำนองเป็นเบี้ยขยัน เพื่อส่งเสริมให้ลูกจ้างได้ทุ่มเททำงานให้บริษัท...  ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541  ไม่มีการกำหนดเรื่องเงินโบนัสไว้  เพียงกำหนด เรื่องค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย เป็นต้น  เว้นแต่จะมีกำหนดไว้ชัดเจนในสัญญาจ้างว่า จะมีการจ่ายโบนัส ถ้าไม่มีฯ  คงไปเรียกร้องไม่ได้  ประกอบกับคุณก็เกษียณอายุการทำงาน บริษัทจึงถือโอกาสไม่จ่าย...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 7 ก.พ. 2562, 18:32

ตอบความคิดเห็นที่ 2

ก็บอกแล้ว..

 เว้นแต่จะมีระบุไว้ในสัญญาจ้าง  ถ้ามีฯ ก็ต้องได้รับ..ขอบคุณครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 8 ก.พ. 2562, 07:45

ตอบความคิดเห็นที่ 2

ผมเห็นต่างครับ

คำว่า performance bonus ต่างจาก guaranteed bonus นะครับ

Guaranteed bonus เป็น bonusที่ต้องจ่ายแน่นอนและมักระบุในสัญญาจ้าง

Performance bonus เป็น bonus ที่ขึ้นกับผลประกอบการของกิจการ จะจ่ายเมื่อกิจการมีผลกำไร จ่ายกันเป็นปีต่อปีหรือระยะหนึ่งที่กำหนด

การที่กิจการมีผลกำไรมันหมายถึงพนักงานต้องช่วยกันทำให้กิจการมีกำไร 

เมื่อมันเป็นความเพียรพยายามให้กิจการได้กำไร ผลประโยชน์มันควรตกแก่พนักงานบ้างไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับ

การที่พยายามทำดีตลอดปีแล้วไม่ได้อะไรเลย มันเป็นธรรมกับพนักงานหรือครับ

คงต้องช่วยกัคิดเพื่อไม่ให้ฝ่ายนายจ้างเอาเปรียบแบบนี้


โดยคุณ สงกรานต์ 7 ก.พ. 2562, 22:50

ความคิดเห็นที่ 1

เพิ่มเติมครับ


ตลอดอายุการทำงานที่ผ่านมา ได้รับโบนัสนี้ทุกปี แต่สำหรับปีนี้ไม่ได้รับและเป็นปีที่ผมเกษียณอายุงานพอดี ขณะที่เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดียวกันที่ยังทำงานอยู่นั้นได้รับโบนัสนี้กันถ้วนหน้าและมากกว่าปีก่อนๆด้วย


ขอบคุณครับ

โดยคุณ โสภณ 7 ก.พ. 2562, 12:15

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด