WebBoard :กฎหมาย|ที่ดินผืนนี้ยังเป็นทรัพย์มรดกอยู่ หรือที่ดินผืนนี้กลายเป็นของผู้จัดการมรดกค่ะ

ที่ดินผืนนี้ยังเป็นทรัพย์มรดกอยู่ หรือที่ดินผืนนี้กลายเป็นของผู้จัดการมรดกค่ะ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ที่ดินผืนนี้ยังเป็นทรัพย์มรดกอยู่ หรือที่ดินผืนนี้กลายเป็นของผู้จัดการมรดกค่ะ

  • 99
  • 2
  • post on 16 พ.ค. 2561, 08:48

ขอรบกวนสอบถามคุณทนายสักนิดนะค่ะ คือ ในกรณีโฉนดที่ดินถูกโอนจากผู้ตาย (บิดา) ซึ่งบวชเป็นพระมรณภาพ เมื่อวันที่ 25332533 3 1711 25 88 17 25288887หลังจากนั้นข้าพเจ้ากับสามีก็ดูแลผู้ตาย (บิดา) ซึ่งบวชเป็นพระ ของข้าพเจ้าที่ป่วยจนสิ้นลมหายใจ 33 27 2554 6 1 2555 7 6 7 27 คนใดเลย (รวม 27

โฉนดที่ดินนี้ออกให้ ณ วันที่ 2513(1996 – 1/5

(

2534

คดีดำ พ.ศ. 2533ลงวันที่ 16 2533

มรณภาพ เมื่อวันที่ พ.ศ. 2533

ของ บิดา (ผู้ตาย)

2534

ผู้จัดการมรดก ของ บิดา (ผู้ตาย)

2534

เป็นประกัน

(ผู้ไถ่ถอน)

2534

(ผู้จำนอง)

2545

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด บัดนี้ได้แปรสภาพเป็น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(ผู้ไถ่ถอน)

(

2522

ผู้จัดการมรดกเฉพาะส่วนของมารดา (ผู้ตาย) 2. ผู้จัดการมรดกเฉพาะส่วนของมารดา (ผู้ตาย) ขอรับมรดกที่ดินเฉพาะส่วนของมารดา (ผู้ตาย) ส่วนของบิดา (ผู้ตาย) ยังคงมีอยู่ตามเดิม

2525

มารดา

(

มารดา (ผู้ตาย) เป็นบุตรของ ตา (บิดาของผู้ตาย) สัญชาติ ไทย

2514

2.

(ผู้รับซื้อฝาก)

2516

(ผู้รับซื้อฝาก)

2.

2518

คดีแดง พ.ศ.

2.

2. บิดา (ผู้ตาย) ขอเป็นผู้จัดการมรดกเฉพาะส่วนของมารดา (ผู้ตาย) ส่วนของบิดา (ผู้ตาย) ยังคงมีอยู่ตามเดิม

มารดา

(


27

4.

3 2533 2533

6. 17 252833

ต้องขอโทษคุณทนายมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะค่ะ หากข้าพเจ้าเลือกใช้ภาษาไม่เหมาะสม หรืออาจทำให้คุณทนายไม่เข้าใจบ้างในบางส่วนของข้อความ ข้าพเจ้าต้องขอโทษจริง ๆ ค่ะ

โดยคุณ Porntip Sittichinda (61.19.xxx.xxx) 16 พ.ค. 2561, 08:48

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

จะจัดส่งให้ใหม่นะค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ Porntip Sittichinda 16 พ.ค. 2561, 08:51

ความคิดเห็นที่ 1

ข้อความไม่สมบูรณ์ ขอโทษค่ะ มือใหม่

โดยคุณ Porntip Sittichinda 16 พ.ค. 2561, 08:50

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด