WebBoard :กฎหมาย|เจ้าหน้าที่ที่ดินออกโฉนดผิดต้องทำไง

เจ้าหน้าที่ที่ดินออกโฉนดผิดต้องทำไง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

เจ้าหน้าที่ที่ดินออกโฉนดผิดต้องทำไง

  • 108
  • 2
  • post on 3 พ.ค. 2561, 12:02

ยกที่ให้ทำถนนสาธารณะ2เมตร แต่เจ้าหน้าที่ออกเป็น20เมตรทับซ้อนบ้านตัวเองต้องทำอย่างไร


ติดต่อหัวหน้าที่ดิน เขาบอกให้ขยับ ย้ายบ้าน ใครจะรับผิดชอบ หัวหน้ายอมรับ เป็นความผิดของเจ้าหน้าที่


แต่ให้เรายื่นเรื่องรังวัดที่แปลงถัดๆไปซึ่งมีเจ้าของกันหมด


เขาบอกว่ายกให้แล้วเอาคืนไม่ได้

โดยคุณ แหม่ม (61.19.xxx.xxx) 3 พ.ค. 2561, 12:02

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

1.เมื่อยกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์แล้ว ก็ไม่สามารถเพิกถอนได้ การเพิกถอนจะต้องใช้กฎหมายเท่านั้น

2.แต่อย่างไรก็ตาม หากความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่รัฐ ท่านสามารถฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  มาตรา 5 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 6 มิ.ย. 2561, 11:03

ความคิดเห็นที่ 1

ความผิดพลาด


  ถ้าเจ้าหน้าที่ทำผิดก็ต้องหาช่องทางแก้ไข ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร   จะมาอ้างว่า มอบให้เป็นที่่สาธารณะแล้วเรียกคืนไม่ได้ มันคนละเรื่องกัน  เพราะเจตนามอบให้  เพียง 2 เมตร แต่ทำผิดพลาดเป็น 20 เมตร  ก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง  ไม่ใช่การเพิกถอนการให้ แต่เป็นการแก้ไขให้ถูกต้อง  ถ้าการเจรจาไม่ได้ผล   ก็ต้องฟ้องศาลปกครอง เพื่อให้เพิกถอนการทำงานที่ผิดพลาด....และในทางแพ่ง ควรให้ทนายฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินฐานละเมิด ที่ทำให้เกิดความเสียหาย...และร้องเรียนผู้บังคับบัญชา ให้ตรวจสอบเรื่องนี้  และร้องสื่อต่างๆ  ต้องหาทางกดดันหลายๆช่องทาง  เพื่อให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 4 พ.ค. 2561, 04:07

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด