WebBoard :กฎหมาย|สนามเด็กเล่นในหมู่บ้าน ไม่มีใครดูแลจัดการ จะขอให้ทาง อบต. นำงบประมาณมาปรับปรุงให้ได้ไหมคะ

สนามเด็กเล่นในหมู่บ้าน ไม่มีใครดูแลจัดการ จะขอให้ทาง อบต. นำงบประมาณมาปรับปรุงให้ได้ไหมคะ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

สนามเด็กเล่นในหมู่บ้าน ไม่มีใครดูแลจัดการ จะขอให้ทาง อบต. นำงบประมาณมาปรับปรุงให้ได้ไหมคะ

  • 160
  • 1
  • post on 28 เม.ย. 2561, 12:27

สนามเด็กเล่นในหมู่บ้าน ไม่มีใครดูแลจัดการ จะขอให้ทาง อบต. นำงบประมาณมาปรับปรุงให้ได้ไหมคะ ที่ดินสนามเด็กเล่นเป็นที่เอกชน และตกภาระจำยอมของหมู่บ้าน แต่เนื่องจาก หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเก่า และไม่ได้อยู่ใน พ.ร.บ.จัดสรร ชุมชนของหมู่บ้านจึงไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านได้ แต่จัดตั้งเป็นชมรมหมู่บ้านแทน แต่ไม่มีงบดูแลจัดการ แม้แต่จะตัดหญ้า จึงอยากขอคำแนะนำว่า จะต้องทำอย่างไรได้บ้าง ที่จะของบประมาณรัฐ มาทะนุบำรุงสนามเด็กเล่นคะ เมื่อปีที่แล้ว ทางชมรมได้นำป้ายคำว่า "สวนสาธารณะประโยชน์"  ไปติดหน้าทางเข้าสนามเด็กเล่น เพื่อจะของบประมาณ อบต. เข้ามาช่วย แต่แจ้งให้ อบต.ทราบแล้ว ยังไม่เข้ามาดำเนินการให้แต่อย่างใด รบกวนผู้รู้ ช่วยตอบกระทู้ด้วยนะคะ หญ้าสูงมาก มางูอาศัยเยอะด้วย อยากให้เด็กๆ และผู้สูงอายุในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์คะ

โดยคุณ Pangpond Narak (61.19.xxx.xxx) 28 เม.ย. 2561, 12:27

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

งบประมาณ

  ถ้าเป๋็นที่ดินเอกชน   คงนำงบของ อบต.ไปปรับปรุงไม่ได้...การจัดตั้งนิติบุคคล  น่าจะมีช่องทางทำได้   ควรตั้งกรรมการของหมู่บ้าน  ไปติดต่อสอบถามหน่วยงานของรัฐ เพื่อหาช่องทาง  ตั้งนิติฯ  ถ้าทำได้ คงมีเงินมาพัฒนาหมู่บ้า่นได้...หรือขอตั้งเป็นชุมชน  ในความปกครองของ อบต.  คงมีช่องทางของบประมาณมาแก้ไขปัญหาได้...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 29 เม.ย. 2561, 05:33

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด