รับจ้างเปิดบัญชี|รับจ้างเปิดบัญชี

รับจ้างเปิดบัญชี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

รับจ้างเปิดบัญชี

จากกรณี ปปง.ได้รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์จากประชาชนจำนวนมาก

บทความวันที่ 25 ต.ค. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 23743 ครั้ง


รับจ้างเปิดบัญชี

          จากกรณี ปปง.ได้รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์จากประชาชนจำนวนมากว่า มีผู้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงาน ปปง.หลอกลวงเงินจากประชาชน ซึ่ง ปปง.ตัดสินใจอายัดเงินบัญชีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวดเดียว 10 บัญชี เพราะหากปล่อยไว้จะก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้จากการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน ปรากฏความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท  ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วพบว่า มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีธนาคารไว้ให้กลุ่มคนร้าย จะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งมีโทษจำคุกและยึดทรัพย์ต่อไป

            ทนายคลายทุกข์ขอนำกฎหมายเกี่ยวกับการรับจ้างเปิดบัญชี ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา อาจมีความผิดตามกฎหมายดังต่อไปนี้

1.       ตัวการร่วมกระทำความผิด

ป.อ.มาตรา 83  ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

2.       ผู้ใช้ให้กระทำความผิด

ป.อ.มาตรา 84  ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วานหรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด

ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดนั้น ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ ถ้าความผิดมิได้กระทำลง ไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำ ยังไม่ได้กระทำหรือเหตุอื่นใด ผู้ใช้ต้องระวางโทษเพียงหนึ่งในสามของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

3.       ผู้สนับสนุนการกระทำความผิด

ป.อ.มาตรา 86  ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น

4.พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542

มาตรา 5  ผู้ใด

(1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

(2) กระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

มาตรา 9  ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ถ้าได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ในกรณีที่ความผิดได้กระทำถึงขั้นลงมือกระทำความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้สมคบทำให้การกระทำนั้นกระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่กระทำการขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้น

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการกระทำความผิดตามที่ได้สมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้

5.ตัวอย่างคดีเกี่ยวกับการรับจ้างเปิดบัญชี

            - การรับจ้างเปิดบัญชีของพวกค้ายาเสพติด ผู้ค้ายาเสพติดจะให้ผู้เสพที่ต้องพึ่งยาเสพติดทำการเปิดบัญชีให้ไว้กับผู้ค้ายาเสพติด พร้อมบัตรเอทีเอ็ม จำนวนหลายบัญชี ในเวลาที่มีการซื้อขายยาเสพติดจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีหลายบัญชีที่ไม่ซ้ำกัน ยากในการตรวจสอบและพิสูจน์ความผิด

            - การรับจ้างเปิดบัญชีคดีการพนัน  เจ้าของบ่อนจะให้ทีมงานเปิดบัญชีไว้จำนวนหลายบัญชีเพื่อประโยชน์ในการรับแทงหรือโอนเงิน

            - การรับจ้างเปิดบัญชีคดีฉ้อโกงประชาชน เช่น พวกคอลเซ็นเตอร์ จะจ้างบุคคลเปิดบัญชีไว้หลายบัญชีเพื่อสะดวกในการรับโอนเงิน

            - การรับจ้างเปิดบัญชีคดีแชร์ลูกโซ่หรือกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ก็จะมีการเปิดบัญชีเป็นจำนวนหลายบัญชี

            สุดท้ายนี้ทนายคลายทุกข์อยากฝากไปถึงบุคคลที่ยินยอมให้บุคคลอื่นนำบัญชีเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มของตนไปใช้ โดยเห็นแก่เงินเล็กๆ น้อยๆ ท่านอาจจะตกเป็นตัวการร่วม ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ ในความผิดทางอาญาหรือคดียาเสพติดหรือคดีฟอกเงินซึ่งเป็นบทลงโทษที่ค่อนข้างหนัก และยากในการต่อสู้คดีให้พ้นผิด โอกาสที่ต้องไปใช้ชีวิตในเรือนจำจนตลอดชีวิตมีสูง ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงคบหาสมาคมกับคนไม่ดี และหันมาแจ้งเบาะแสให้กับทางราชการในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินจะดีกว่า

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 18

มีคนให้เราหาคนมาเปิดบันชีให้เค้าแล้วคนที่เปิดบันชีให้เราบันชีที่เปิดมีส่วนเกี่ยวกับยาเสพติด เราเปนคนแนะนำ ควรทำยังใงมีทางออกยังใงบ้างครับรถกวนปรึกษาหน่อยครับ

โดยคุณ นัท 1 ส.ค. 2562, 12:54

ความคิดเห็นที่ 17

ขอถามหน่อยคะ​  เปิดบันชีให้คนอื่นมา​ 6ปี​ เเต่พอรุ้ในไม่กี่เดือน​ หนูก็ปิดบันชีไปแร่ว​ เเต่ไม่ได้เเจ่งความ​ หนูจะมีความผิดอะไรไหมคะ​

โดยคุน​ ฟอง​ 22​ ก.ค.​ 2662  00.28

โดยคุณ วิภวานี ประเสริฐศิลป์ 22 ก.ค. 2562, 00:29

ความคิดเห็นที่ 16

มีคนมาจ้างลูกสาวเปิดบัญชีแล้วเขาเอาไปหลอกคนแล้วมีเจ้าทุกโทรมาบอกว่าใด้โอนเงินเข้าบัญชีนี้มา4000แล้วเขาจะขอคืนเราทำไงใด้บ้างครับ

โดยคุณ เผชิญ 6 ก.ค. 2562, 20:34

ตอบความคิดเห็นที่ 16

ทางที่ดีคืนเงินเถอะครับ เพราะเป็นความผิดในการรับจ้างเปิดบัญชี 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 18 ก.ค. 2562, 10:39

ความคิดเห็นที่ 15

คือมีรุ่นพี่แฟนเรามาขอให้เปิดบัญชีให้ด้วยความที่อยุ่ด้วยกันในค่ายทหารมาทำให้สนิทสนมกันแฟนเราเลยไว้ใจเปิดให้แต่เงินที่เปิดเขาเป็นคนส่งมาให้และเวลาผ่านไปครึ่งปีเราเลยถามว่าไหนบอกไม่ใช้เเล้วทำไมบัญชียังเดินอยู่เราเลยไปแจ้งความอายัดบัญชีแล้วทำสมุดใหม่โดยหวังว่าจะเอาบัญชีของเรามาใช้เพราะเขาบอกไม่ใช้แล้วแต่เป็นเรื่องคือทางธนาคารได้โทรแจ้งความบอกว่าเราเป็นคนโทรไปอายัดบัญชีกับคอลเซ็นเตอร์เองแต่ตำรวจท่านนี้กลับพูดว่าเขาเป็นคนสั่งอายัดบัญชีนี้เองและยังบอกอีกว่าเพราะบัญชีนี้เล่นการพนันทั้งๆที่เรายังไม่รู้เลยว่าพี่เขาเอาไปทำอะไรบ้างแต่ตำรวจท่านนี้รู้ว่าเอาไปทำอะไรแถมตัดสายเราไปดื้อๆ เราควรทำยังไงดี รบกวนช่วยตอบหน่อยค่ะเพราะเครียดมากๆไม่รู้ว่าถ้าแฟนต้องคดีจริงจะอยุ่ยังไงเพราะแฟนไม่มีญาติพี่น้องแม่พึ่งเสียด้วยวัณโรคลูกสาวคนเล็ก10เดือนติดวัณโรคจากย่าเขาต้องรักษาตัวนานเป็นปี ตอนนี้พึ่งรักษาได้3เดือน ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนเลยค่ะรบกวนช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ

โดยคุณ กนกวรรณ 1 ก.ค. 2562, 18:49

ตอบความคิดเห็นที่ 15

ทางธนาคารได้ให้เบอร์พันตำรวจโทท่านนึงมาให้เราโทรไปปรึกษาแต่กลับพูดจาไม่ดีใส่เราและเขายังบิกว่าเขาเป็นคนสั่งอายัดเองไม่ใช่เราทั้งๆที่เราโทรบอกคอลเซ็นเตอร์ด้วยตัวเอง

โดยคุณ กนกวรรณ 1 ก.ค. 2562, 18:54

ความคิดเห็นที่ 14

เปิดบัญชีให้คนอื่นไปประมาณ6ปีเเล้วค่ะ เเล้วเพิ่งมาทราบว่าบัญชีนั้นยังใช้อยู่ เเละตอนนี้หนูไปแจ้งความเเล้วก็ปิดบัญชีไปเเล้วเมื่อวาน อยากทราบว่ายังมีความผิดอะไรบ้างค้ะ

โดยคุณ อาทิตย์ตยา 22 พ.ค. 2562, 19:09

ตอบความคิดเห็นที่ 14

ไม่มีความผิดครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 4 มิ.ย. 2562, 11:37

ความคิดเห็นที่ 13

ปรึกษาครับ กรณีมีนายหน้าเป็นตัวกลางซึ่งขอให้นาย ก. ช่วยเปิดบัญชี เพื่อยื่นกู้ และมีการวางหน้าร้านและจัดฉาก เพื่อให้ทางแบงก์ไปตรวจสอบการค้า และเช็ครายรับ-รายจ่าย ของเจ้าของบัญชี ส่วนนายหน้าและ จนท.(แบงค์) แห่งหนึ่งคอยเดินเรื่องวางเอกสารและทำสัญญา ผ่านไป 2 สัปดาห์ โครงการผ่าน นายหน้าเจรจาขายอสังหา ฯ ที่กู้ซื้อมาในนามนาย ก. ได้ กับเจ้าใหม่ และได้โอนชื่อย้ายไปเป็นเจ้าของใหม่ กรณีนี้เข้าค่ายฐานความผิดกระทำตามกกระทู้ไหม?ครับ ส่วนนาย ก. ได้ค่าตอบแทนนิดหน่อย ส่วนนายหน้าก็ได้กำไรจากส่วนต่างที่ขายได้อีกต่อ และ จนท.แบงค์ก็มีส่วนได้เสีย การกระทำร่วมกันแบบนี้ถือว่ามีความผิดหรือไหม? เพราะนายหน้ามีอาชีพค้าขายและทำการค้าแบบนี้มาหลายรายแล้ว อยากทราบโทษว่า พิพากษาออกมาในรูปแบบใดครับ....
โดยคุณ ก้อง 6 พ.ค. 2562, 08:37

ความคิดเห็นที่ 12

ปรึกษาเรื่องรับจ้างเปิดบัญชีครับ 


    เนื่องจากนายเอ ติดต่อว่าจ้างน้องสาวให้เปิดบัญชีและรับเงินจากการจำหน่ายสินค้า โดยอ้างว่าตนอยู่ต่างประเทศ ลำบากต่อการรับเงินจากลูกค้า จึงให้น้องสาวเป็นผู้รับเงินแทน และนำส่งให้กับนายเอ เป็นครั้ง ครั้งละหลายหมื่นบาท ซึ่งน้องสาวไม่ได้เป็นคนติดต่อกับลูกค้าเองเป็นเพียงผู้รับเงิน 

    ต่อมีมีลูกค้ารายหนึ่งติดต่อมาทางน้องสาว ว่าโอนเงินมาให้แล้วแต่ยังไม่ได้รับสินค้า จึงจะขอรับเงินคืน ซึ่งน้องสาวก็ไม่มีเงินคืนให้ เพราะส่งให้นายเอไปหมดแล้ว ต่อมาลูกค้ามีการลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สน.แห่งหนึ่ง โดยให้น้องสาวเอาเงินไปคืน กรณีอย่างนี้ควรทำอย่างไรดีครับ 


ขอบคุณมากครับ

โดยคุณ นายวิวัฒน์ชัย 31 ม.ค. 2562, 18:03

ความคิดเห็นที่ 11

ผมมีเรื่องจะสอบถามพี่ทนายครับ
 
มีคนแอบบอ้างเอาบัญชีแฟนผมไปให้คนโอนเงินเข้ามาพูดง่ายๆคือหลอกโอนครับ
โดยที่ใช้วิธีปลอมเฟสบุ๊คของบ้านแชร์ทองแล้วเอาบัญชีของแฟนผมไปไห้คนโอนเข้ามาครับแล้วทางบ้านแชร์ทองเค้าคิดว่าทางแฟนผมไปหลอกให้ลูกค้าเค้าโอนเงินมาไห้ทางผมโดยที่เค้าบอกว่าเค้ามามีผู้เสียหายประมาณ10กว่าคนซึ่งทางผมก็เลยขอสลิปที่บอกว่ามีการโอนเข้าไปแต่ทางบ้านแชร์ทองเค้าไม่ไห้แล้วเอาทางผมไปโพสต์ประจานด่าทางครอบครัวแฟนผมเสียๆๆหายมีคนมาคอมเม้นเสียๆๆหายทั้งแช่งทั้งไลค์สดด่าซึ่งทำไห้ทางผมและแฟนผมเสียหายและเสียชื่อเสียงอย่างมากผมอยากถามว่าผมจะสามารถแจ้งความเอาผิด ฐานพ ร บ คอมพิวเตอร์ได้หรือเปล่าครับ ซิ่งหลักฐานทุกอย่างผมแค็ปหน้าจอและปริ๊นใส่กะดาษไว้หมดแล้วครับว่าจะนำไปไห้ตำรวจดูพรุ่งนี้ครับ 
#จาก K.ต้น เดือดร้อนและเสียหายมากครับ ทั้งอับอายด้วยครับ
29/07/61 เวลา 03.26 น. 
โดยคุณ วันชัย จันทร์เถื่อน 29 ก.ค. 2561, 03:27

ความคิดเห็นที่ 10

ขอขอบคุณสำหรับทุกความเห็นครับ มีประโยชน์มาก


ฉะนั้นอย่าเปิดบัญชีให้ผู้อื่นใช้ จะดีที่สุดครับ


นักสืบออนไลน์ สืบเฟสบุค สืบทางไลน์

โดยคุณ spy2u 29 พ.ย. 2560, 10:51

ความคิดเห็นที่ 9

รบกวนค่ะพอดีว่าไปเปิดบัญชีหลายเล่มและเอทีเอ็มหลายใบให้เพื่อนที่เป็นกัมพูชาเพื่อโอนเงินให้ไปไว้กดออกอย่างเด่ว เเต่เพื่อนที่เป็นกัมพูชาดันเอาเอทีเอ็มของเราไปจำนำเอาเงินกู้นอกระบบมาโดยที่เราไม่รุ้เรื่องกับเค้าเลยแต่มาความแตกตอนที่เพื่อนเราได้หนีไปเจ้าของหนี้ไปเช็คบัตรเอทีเอ็มเเล้วมันเป็นของเราเจ้าของเงินก็จะมาเอาเรื่องเรา เราควรทำยังไงดี แต่เงินเป็นเงินนอกระบบ

โดยคุณ วรรณา 28 พ.ย. 2560, 09:38

ความคิดเห็นที่ 8

น้องชายไปเปิดบัญชีให้นายจ้างเพื่อรับเงินจากการขายของเก่า

แล้วพอลาออก

ก็เลยอายัดบัตร ปิดบัญชี

แล้วถอนเงินออกมา

มีความผิดไหมครับ

โดยคุณ ธีรัช แก้วสวัสดิ์ 29 ต.ค. 2560, 22:24

ความคิดเห็นที่ 7

แม่โดนหลอกให้เปิดบัญชี แล้วปรากฏสิทธิประกันสังคม ทั้งที่แต่ก่อนใช้สิทธิ์รัฐวิสาหกิจกับพ่อ เราสืบจนรู้ว่ามีหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานนึง ให้คนที่เป็นคนที่นับหน้าถือตาของชาวบ้านพาไปเปิด...ตอนนี้เราอายัดบัญชีแล้ว จะทำยังไงดีคะ เกลียดพวกโกงกินประเทศ อยากช่วยเหลือ แต่เราก็กลัวแม่เราติดคุก

โดยคุณ มินนี่ 5 ต.ค. 2560, 23:53

ตอบความคิดเห็นที่ 7

แนะนำเบื้องต้นให้ท่านทำการปิดบัญชี และไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 24 พ.ย. 2560, 16:54

ความคิดเห็นที่ 6

มีคนแอบเอาชื่อเราไปเปิดบัญชี  ควรทำไงต่อไปค่ะ

โดยคุณ ซีซี 21 เม.ย. 2560, 17:10

ตอบความคิดเห็นที่ 6

กรณีตามปัญหา แนะนำให้ท่านโทรปรึกษาทนายคลายทุกข์ได้โดยตรงที่เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 17 พ.ค. 2560, 15:28

ความคิดเห็นที่ 5

คืออยากได้คำตอบและอยากหยุดทุกอย่างค่ะ มีพี่หน่วยงานนึงมาให้แฟนเปิดบัญชีธนาคารแล้วเอาบัตรATMไป พร้อมเอกสาร สำเนาบัตร สำเนาทะเบียน สมุดบัญชีธนาคาร แล้วเขาบอกว่าจะมีเงินสดมาให้ปีล่ะ 4,000บาท  แฟนเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรค่ะ เพราะคนที่มาให้แฟนทำคือ อาของเขาเอง เขาเลยต้องทำให้ค่ะ แต่พอนานๆไป อาเขามาบอกว่าสมุดหายให้แฟนไปทำมาใหม่ แฟนเลยไปทำให้ใหม่ค่ะ  แต่ที่หน้าตกใจคือ จำนวนเงินที่หมุนเวียนในบัญชีนับแสนบาทค่ะ โดยที่แฟนกับดิฉันไม่เคยรุ้ถึงจำนวนเงินเข้าออก   อาของแฟนทำงาน หน่วยงานดับไฟป่าประจำจังหวัดค่ะ แล้วอาเขายังให้คนอีก4-5คนแถวๆบ้านเปิดบัญชีแบบเดียวกันอีก แล้วดิฉันอยากให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบด่วนค่ะ

 
 
โดยคุณ สิริลัก 20 ต.ค. 2559, 17:07

ความคิดเห็นที่ 4

 มีเพื่อนแอบเอาบัญชีไปใช้กระทำความผิฟโดยที่เราไม่รู้เราเป็นเจ้าของบัญชีจะมีความผิดมั้ย

โดยคุณ [email protected] 27 ก.ค. 2557, 21:56

ตอบความคิดเห็นที่ 4

ผิดด้วย

โดยคุณ ทแนะ 19 เม.ย. 2560, 00:35

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก