หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน|หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

  • Decha Image Slide

ในปัจจุบันปัญหาการขอสินเชื่อซื้อบ้านไม่ผ่านเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกำลังกลายเป็นผลกระทบทั้งผู้ปริโภคและผู้ประกอบการ โดยผู้บริโภคจะเกิดปัญหาซื้อบ้าน

บทความวันที่ 7 พ.ย. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 279847 ครั้ง


หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

 

            ในปัจจุบันปัญหาการขอสินเชื่อซื้อบ้านไม่ผ่านเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกำลังกลายเป็นผลกระทบทั้งผู้ปริโภคและผู้ประกอบการ โดยผู้บริโภคจะเกิดปัญหาซื้อบ้านไม่ได้หรืออาจต้องเสียเงินจองและเงินทำสัญญาไปฟรีๆ ในกรณีที่ผู้ซื้อบ้าน กู้ไม่ผ่านเนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยในช่วงก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นไป 2-3% ทำให้ความสามารถในการกู้ซื้อบ้านของผู้บริโภคลดลงมาก

 

ในปัจจุบันดอกเบี้ยได้เริ่มปรับลดลงซึ่งในเดือนเมษายนนี้อาจจะมีข่าวดีปรับลดลงของดอกเบี้ยอีก 0.25% ก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่กำลังคิดจะซื้อบ้านในเร็ววันนี้ ต้องมีการเตรียมพร้อมในการขอสินเชื่อไว้ล่วงหน้าด้วย เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเครดิตของตนเองให้ชัดเจน เพราะบางทีอาจมีหนี้สินคงค้างโดยที่ไม่รู้ตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ บัตรเครดิต บัตรผ่อนสินค้า

 

ซึ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการขอกู้ได้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในเครดิตของตนเองและผู้ร่วมกู้ให้ดี โดยเดินบัญชีให้มีรายรับรายจ่ายที่เหมาะสม สม่ำเสมอ และที่สำคัญคือ ใช้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ชัดเจน การซื้อบ้านเป็นของที่แพงที่สุดในชีวิตของคนเรา ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนจะทำการขอสินเชื่อ

เงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอสินเชื่อซื้อบ้านต้องศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้

1. วงเงินให้กู้

1. ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน และ ไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย

2. กรณีซื้ออาคารพาณิชย์ ให้กู้ได้ไม่เกิน 75% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 75% ของราคาซื้อขาย

3. กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่ เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ)

 

หมายเหตุ :

กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เกิน 2 คูหา ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ ดังนี้

-  กรณีกู้รายย่อย

-  ปีที่ 1 เท่ากับ MRR – 1.00

-  ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR – 0.50

-  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR – 1.00 ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

-  กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์เกิน 2 คูหา (หากเปิดทะลุถึงกันนับเป็น 1 คูหา) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้

-  กรณีกู้รายย่อย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา

-  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

 

2. ระยะเวลาให้กู้ 

1. ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี

2.  อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

 

3. เอกสารประกอบการกู้ 

1. คำขอกู้เงิน

2.  เอกสาร

3.  หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสาร ส่วนตัวของแต่ละท่าน

 

4. ค่าใช้จ่ายในการกู้ 

1.  ค่าใช้จ่าย ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

                        -  กู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 1,700 บาท

-  กู้ไม่เกิน 500,001 - 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,200 บาท

-  กู้เกิน 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,500 บาท

ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซม ครั้งละ 600 บาท

-  ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง

รายละ 500 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ

รายละ 600 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตปริมณฑล (หรือมากกว่านี้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร) ชำระในวันนัดทำนิติกรรม

2.  ค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน ในวันทำนิติกรรมจำนอง (จ่ายกับสำนักงานที่ดิน)

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง 1% ของจำนวนเงินกู้

  

5. วิธีการชำระหนี้เงินกู้ 

1.  ชำระเงินกู้งวดแรก ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินกู้ไปจากธนาคารฯ และ2.  ชำระเงินกู้งวด ต่อไปทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยมีวิธีชำระเงินกู้ดังต่อไปนี้

-  ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค

-  ชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์

-  ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับ

-  ธนาคารกรุงไทย -หรือ ธนาคารกรุงเทพ -หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชี ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน

3.  ชำระผ่านจุดรับ-จ่ายเงิน (PAY-POINT) และ Pay at Post

4. ชำระผ่านเคาเตอร์ ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั่วประเทศ

5. ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เสียค่าธรรมเนียทรายการล่ะ 10 บาท ไม่เกินรายการล่ะ 50,000 บาท

6. ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ แฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าฟอร์จูน อิมพีเรียล (สำโรง) ฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) บิ๊กซี (แจ้งวัฒนะ บางนา) และเดอร์มอลล์ (บางกะปิ บางแค ท่าพระ งามวงศ์วาน)

7. ชำระได้ที่ศูนย์บริการครบวงจร ณ ที่ว่าการอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภทเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(กรณีชำระในกรุงเทพ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่างจังหวัด 15 บาท)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ghb.co.th/

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 577

รบกวนสอบถามหน่อยคะ ถ้าเราอยากจะประเมินราคาบ้านก่อนทำสัญญาจะซื้อจะขายได้มั้ยคะ คือคนขายก็ไม่มั่นใจว่าจะประเมินได้สูงตามที่เค้าตั้งราคาขายมั้ย คือกำลังกลัวว่าจะต้องหาส่วนต่างเยอะเกินไป แล้วถ้าเราไม่ไหวที่จะหาส่วนต่างเค้าจะยึดเงินมัดจำอะคะ 

โดยคุณ กรกนก (1.47.xxx.xxx) 19 ก.ค. 2559, 16:50

ตอบความคิดเห็นที่ 577

 การประเมินราคาบ้านและที่ดินถือว่าความสำคัญและจำเป็นในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของท่านครับ การประเมินราคาสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการซื้อ การขาย การกะประมาณค่าเช่าทางการตลาด การตีราคาแลกเปลี่ยน การให้เครดิต สิทธิตามกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งเรื่องภาษีที่มักเก็บจากฐานราคาประเมินของสินทรัพย์

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 25 ก.ค. 2559, 11:02

ความคิดเห็นที่ 576

 การประเมินราคาบ้านและที่ดินถือว่าความสำคัญและจำเป็นในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของท่านครับ การประเมินราคาสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการซื้อ การขาย การกะประมาณค่าเช่าทางการตลาด การตีราคาแลกเปลี่ยน การให้เครดิต สิทธิตามกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งเรื่องภาษีที่มักเก็บจากฐานราคาประเมินของสินทรัพย์

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 25 ก.ค. 2559, 11:02

ความคิดเห็นที่ 575

 อยากทราบว่าถ้าต้องการซื้อบ้าน ใช้บ้านที่ซื้อเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้มั้ยคะ???

โดยคุณ น้ำค้าง (223.24.xxx.xxx) 21 มิ.ย. 2559, 22:06

ตอบความคิดเห็นที่ 575

 ส่วนใหญ่เมื่อทำสัญญากู้เงินเพื่อซื้อบ้านกับธนาคาร ธนาคารจะให้จดจำนองบ้านหลังที่ซื้อเป็นประกันการชำระหนี้อยู่แล้ว แต่กรณีดังกล่าวควรสอบถามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินกับธนาคารโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 1 ก.ค. 2559, 16:57

ความคิดเห็นที่ 574

 ส่วนใหญ่เมื่อทำสัญญากู้เงินเพื่อซื้อบ้านกับธนาคาร ธนาคารจะให้จดจำนองบ้านหลังที่ซื้อเป็นประกันการชำระหนี้อยู่แล้ว แต่กรณีดังกล่าวควรสอบถามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินกับธนาคารโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 1 ก.ค. 2559, 16:57

ความคิดเห็นที่ 573

 สอบถามหน่อยคับ ผมอายุ22 พี่30-35 จะขอกู้รวมกัน  ต้องทำไงคับ พอจะได้มัยคับ

โดยคุณ บุญฉลอง นามนตรี (182.232.xxx.xxx) 10 มิ.ย. 2559, 23:25

ความคิดเห็นที่ 572

 ถ้ามีรายได้ธุระกิจเปงของตัวเอง. แต่เงินไม่ผ่านบัญชีสามารถกู้ได้ไหมครับ. แล้วก้อทำการเกษตรมีรายได้เป็นปี. จะสามารถกู้ได้ไหมครับ. 

โดยคุณ sadayu (171.4.xxx.xxx) 28 พ.ค. 2559, 00:16

ความคิดเห็นที่ 571

 กู้เงินปลูกบ้าน700000บาท. อายุ29เงินเดือน18000 ใช้ที่พ่อค้ำหรือให้พ่อกู้ร่วมได้ไหม พ่ออายุ65ปี

โดยคุณ ทราย (27.130.xxx.xxx) 11 เม.ย. 2559, 19:47

ตอบความคิดเห็นที่ 571

 หากบิดายินยอมก็สามารถนำที่ดินเป็นประกันการชำระหนี้หรือบิดาจะเข้ากู้ร่วมกับท่านก็ได้ไม่มีบทกฎหมายใดจำกัดห้ามไว้ ทั้งนี้ ท่านอาจสอบถามข้อมูลสินเชื่อกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 6 มิ.ย. 2559, 16:42

ความคิดเห็นที่ 570

 หากบิดายินยอมก็สามารถนำที่ดินเป็นประกันการชำระหนี้หรือบิดาจะเข้ากู้ร่วมกับท่านก็ได้ไม่มีบทกฎหมายใดจำกัดห้ามไว้ ทั้งนี้ ท่านอาจสอบถามข้อมูลสินเชื่อกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 6 มิ.ย. 2559, 16:42

ความคิดเห็นที่ 569

ซื้อที่ดินไว้จำนวน 1 งาน ถมที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีเงินสร้าง ไม่ทราบว่าจะทำได้หรือไม่ เงินเดือน 15,000 บาท อายุ 49 ปี คำ

โดยคุณ เสถียร ภู่สำอาง (110.77.xxx.xxx) 23 มี.ค. 2559, 09:56

ความคิดเห็นที่ 568

 อยากทราบว่าติดแบลคลิส ปิดมา 2 ปี ละ เงินเดือน 15000 จะกู้ชื้อบ้านราคา 1.2 ล้านได้ป่าวครับ

โดยคุณ วัชรินทร์ (110.77.xxx.xxx) 10 ก.พ. 2559, 13:39

ความคิดเห็นที่ 567

 อยากสอบถามค่ะ ตอนนี้ได้รับเงินเดือน 9,500 สามารถยื่นกู้ได้มั้ยคะ พอดีจะกู้ซื้อบ้านราคา 1.2 ล้านบาทน่ะค่ะ แล้วถ้าเอาสามีมาร่วรายได้ด้วยได้มั้ยคะ แต่สามีติดแบล๊คลิสอ่ะค่ะ

โดยคุณ Waraporn (113.53.xxx.xxx) 9 ก.พ. 2559, 15:04

ความคิดเห็นที่ 566

อายุ  56  ปี   สามารถกู้ซื้อบ้านกับ  ธอส   ได้หรือไม่คะ

โดยคุณ รัตติยา เวชเพิ่ม (125.26.xxx.xxx) 28 ม.ค. 2559, 11:24

ความคิดเห็นที่ 565

 ต้องการสอบถามเรื่องสินเชื่อบ้านค่ะ

ตอนนี้เงินเดือนอยู่ที่ 14,000 บาท/เดือน ต้องการขอกู้ซื้อบ้านในวงเงิน 750,000 บาท ไม่ทราบว่าถ้ายื้่นเรื่องแล้วจะมีโอกาสได้มั้ยค่ะ

โดยคุณ ปภาดา หนุอิ่มงาม (61.90.xxx.xxx) 25 ม.ค. 2559, 15:09

ความคิดเห็นที่ 564

 สวัสดีค่ะ

ดิฉันอยากกู้ซื้อบ้าน ในราคา ไม่เกิน 3000000 

บาท อยากทราบว่าจะผ่านมั้ยค่ะ หรือต้องหาคนกู้ร่วม

ดิฉันเงินเดือนประจำ 9000 บาท แต่มีค่าOT ค่าคอมมินชัน ไม่ต่ำกว่าเดือนล่ะ 12000

ก็ร่วมร่วม ไม่ต่ำกว่า 25000 ค่ะ ยัยโสด ไม่มีรถให้ผ่อน 

โดยคุณ กนกวรรณ แวงแก้ว (27.55.xxx.xxx) 25 ม.ค. 2559, 13:04

ความคิดเห็นที่ 563

 สวัสดีครับ ผมขอสอบถามเรื่องการกู้ซื้อบ้านครับ เนื่องจากผมได้ซื้อที่ดินจากเจ้าของโครงการ คุณปัทมา ใจมัน และทำสัญญาซื้อขายโดยการผ่อนชำระ และผมได้ให้ภรรยาไปขออนุญาตปลูกบ้าน โดยปัจจุบันได้รับอนุญาตแล้ว โดยบ้านเป็นของภรรยาเป็นเจ้าของบ้าน เพราะบ้านเพิ่งสร้างเสร็จ ผมจึงไปขอกู้ธนาคารเพื่อนำเงินมาซื้อที่ดินพร้อมจดจำนองบ้านเป็นหลักทรัพย์ แต่ธนาคารไม่สามารถให้กู้ได้ ผมจึงอยากปรึกษาว่าผมจะทำอย่างไร ที่มีทางออกได้ จากคำแนะนำเจ้าหน้าที่ธนาคาร

1. หาเงิน 4 แสน มาตัดที่ เพื่อเป็นของผมแล้วนำมากู้

2.โอนบ้านให้เป็นกำมะสิทธิ์เดียวกัน ให้ชื่อที่ดินกับบ้านเป็นคนเดียวกัน

ซึ่งทั้งสองวิธี มันยากพอกัน เพราะใช้เงินปลูกบ้านไปเกือบหมดแล้ว จึงขออนุเคราะ ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

โดยคุณ ภัทรพงษ์ เสตะกัณณะ (118.172.xxx.xxx) 15 ม.ค. 2559, 10:59

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก