สหกรณ์จะให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบแทนลูกหนี้ ทั้งนี้ลูกหนี้จะชำระหนี้แทน ควรทำอย่างไร|สหกรณ์จะให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบแทนลูกหนี้ ทั้งนี้ลูกหนี้จะชำระหนี้แทน ควรทำอย่างไร

สหกรณ์จะให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบแทนลูกหนี้ ทั้งนี้ลูกหนี้จะชำระหนี้แทน ควรทำอย่างไร

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สหกรณ์จะให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบแทนลูกหนี้ ทั้งนี้ลูกหนี้จะชำระหนี้แทน ควรทำอย่างไร

  • Defalut Image

ขอสอบถามเกี่ยวกับสหกรณ์บังคับให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนผู้กู้

บทความวันที่ 3 มี.ค. 2564, 11:09

มีผู้อ่านทั้งหมด 288 ครั้ง


สหกรณ์จะให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบแทนลูกหนี้ ทั้งนี้ลูกหนี้จะชำระหนี้แทน ควรทำอย่างไร


            ขอสอบถามเกี่ยวกับสหกรณ์บังคับให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนผู้กู้ ทั้งๆ ที่ผู้กู้ประสงค์จะชำระหนี้เอง แต่กรรมการสหกรณ์ไม่ยินยอม แต่จัดสรรหนี้ของผู้กู้ให้กับผู้ค้ำประกันรับผิดชอบ โดยผู้ค้ำประกันไม่ได้ให้ความยินยอม และได้ทำหนังสือคัดค้านไว้แล้วแต่หน่วยงานยังหักเงินส่งชำระหนี้ตามสหกรณ์ร้องขอ อย่างนี้ผู้ค้ำประกันทำอย่างไรได้บ้าง

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
               การหักเงินของผู้ค้ำประกัน สหกรณ์มีสิทธิทำได้ตามข้อตกลงตามสัญญาและตามกฎหมาย แต่หากดูแล้วไม่เป็นธรรมก็ไปร้องที่สหกรณ์จังหวัด ให้ดำเนินการสอบสวน
ปรึกษาข้อกฎหมายเพิ่มเติม โทร.02-9485700

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก