ผู้จัดการโรงงานสามารถออกใบเตือนได้หรือไม่|ผู้จัดการโรงงานสามารถออกใบเตือนได้หรือไม่

ผู้จัดการโรงงานสามารถออกใบเตือนได้หรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผู้จัดการโรงงานสามารถออกใบเตือนได้หรือไม่

  • Defalut Image

ในกรณีที่เราลางาน ลาพักร้อน ลากิจ ตามจำนวนวันที่บริษัทกำหนด

บทความวันที่ 26 ม.ค. 2564, 10:48

มีผู้อ่านทั้งหมด 302 ครั้ง


ผู้จัดการโรงงานสามารถออกใบเตือนได้หรือไม่

             ในกรณีที่เราลางาน ลาพักร้อน ลากิจ ตามจำนวนวันที่บริษัทกำหนด แต่เราลาบ่อย เพราะมีเหตุจำเป็นที่จะต้องลา หัวหน้างานเซ็นอนุมัติเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้จัดการโรงงานบอกว่าเราลาเยอะ เค้ามีสิทธิไหม แต่เราไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้จัดการนะคะ  เค้าสามารถให้ใบเตือนได้หรือไม่

คำแนะนำสำนักงานทนายคลายทุกข์
               มีสิทธิ เพราะผู้จัดการโรงงานเป็นตัวแทนนายจ้าง  หัวหน้างานไม่ใช่ตัวแทนนายจ้าง เพราะฉะนั้นเมื่อผู้บังคับบัญชาเขาไม่ยอมก็ต้องออกใบเตือน ซึ่งใบเตือนถ้าออก 2 ใบ นายจ้างเลิกจ้างได้

ปรึกษากฎหมายเพิ่มเติมโทร.02-9485700 หรือทางเพจทนายคลายทุกข์

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก