จับดำเนินคดีแล้ว แชร์ว่อนข่าวเท็จ เจอด่านไม่ใส่"แมสก์"ถูกปรับ 200 !!|จับดำเนินคดีแล้ว แชร์ว่อนข่าวเท็จ เจอด่านไม่ใส่"แมสก์"ถูกปรับ 200 !!

จับดำเนินคดีแล้ว แชร์ว่อนข่าวเท็จ เจอด่านไม่ใส่"แมสก์"ถูกปรับ 200 !!

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

จับดำเนินคดีแล้ว แชร์ว่อนข่าวเท็จ เจอด่านไม่ใส่"แมสก์"ถูกปรับ 200 !!

  • Defalut Image

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บทความวันที่ 27 มี.ค. 2563, 10:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 909 ครั้ง


จับดำเนินคดีแล้ว แชร์ว่อนข่าวเท็จ เจอด่านไม่ใส่"แมสก์"ถูกปรับ 200 !!

            เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองโฆษกตำรวจกล่าวถึงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความในระบบสื่อโซเชียลมิเดีย ในลักษณะที่ระบุว่า “ใครที่จะเดินทาง หรือขับรถ จะต้องใส่แมสทุกคน ทุกด่านจับปรับ 200 ที่ไม่ใส่แมส” ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้มีการจับปรับตามที่กล่าวอ้างในโซเชียลมิเดียแต่อย่างใด เบื้องต้นได้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่นำเข้าและดผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าวในหลายพื้นที่
ที่มา : www.dailynews.co.th

ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
มาตรา 14
  ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
(2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)
    ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง (1) มิได้กระทำต่อประชาชน แต่เป็นการกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้กระทำ ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก