"แม่ค้าไข่" โฮถูกจับขายแพงคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน ไร้เงินประกันนอนคุก|"แม่ค้าไข่" โฮถูกจับขายแพงคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน ไร้เงินประกันนอนคุก

"แม่ค้าไข่" โฮถูกจับขายแพงคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน ไร้เงินประกันนอนคุก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

"แม่ค้าไข่" โฮถูกจับขายแพงคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน ไร้เงินประกันนอนคุก

  • Defalut Image

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดนครสรรค์

บทความวันที่ 27 มี.ค. 2563, 09:48

มีผู้อ่านทั้งหมด 1975 ครั้ง


"แม่ค้าไข่" โฮถูกจับขายแพงคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน ไร้เงินประกันนอนคุก

    เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดนครสรรค์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ได้นำตัวแม่ค้าขายไข่ไก่รายหนึ่ง ส่งให้แก่รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ เพื่อดำเนินคดีเนื่องจาก มีการขายไข่ไก่แพงเมื่อเทียบกับราคาประกาศของสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ และตามประกาศ กกร. ฉบับที่ 53 พ.ศ.2562 การกำหนดไข่ไก่ให้เป็นสินค้าควบคุม
    ขณะที่ทางด้านแม่ค้าคนดังกล่าวให้การว่า ตนไม่ได้ขายไข่ไก่เกินกว่าราคา เพราะตนซื้อมาจากหน้าฟาร์มก็ราคาแพงทั้งนั้น ตนรับมาขายได้กำไรแค่ แผงละ 15 บาทเท่านั้น
ที่มา : www.dailynews.co.th

ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญยัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
มาตรา 29
  ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการใด ๆ โดยจงใจที่จะทำให้ราคาต่ำเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใด
    คณะกรรมการอาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถือว่าเป็นการทำให้ราคาต่ำเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือทำให้ปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใดก็ได้ หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 41  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 29 มาตรา 30 หรือมาตรา 31 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก