ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา ศาลสั่งจำคุก โดยไม่รอลงอาญา|ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา ศาลสั่งจำคุก โดยไม่รอลงอาญา

ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา ศาลสั่งจำคุก โดยไม่รอลงอาญา

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา ศาลสั่งจำคุก โดยไม่รอลงอาญา

  • Defalut Image

ช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 กำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้พ่อค้าแม่ค้า

บทความวันที่ 26 มี.ค. 2563, 10:50

มีผู้อ่านทั้งหมด 709 ครั้ง


ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา ศาลสั่งจำคุก โดยไม่รอลงอาญา

             ช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 กำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้พ่อค้าแม่ค้าขายหน้ากากอนามัยในราคาสูงเกินสมควร มีบทลงโทษจำคุกและปรับตามกฎหมาย
(ที่มา https://www.sanook.com/news)

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
มาตรา 29
ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจดําเนินการใด ๆ โดยจงใจที่จะทําให้ราคาต่ําเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือทําให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใด
คณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถือว่าเป็นการทําให้ราคาต่ําเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือทําให้ปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใดก็ได้หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 41 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 29 มาตรา 30 หรือมาตรา 31 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

กฎหมายนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันไหนคับ

เพราะผมโอนเงินซื้อหน้ากาก กล่องละ 400 บาทในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 63 ไม่ทราบว่าในเหตุการณ์ วัน ดังกล่าวของผม สามารถเอาผิดกับผู้ขาย ว่ามีความผิดขายสินค้าเกินราคา ตาม ม29 หรือไม่ครับผม เพราะท้ายสุดผู้ขายไม่ส่งมอบสินค้า และต้องทวงอยู่เป็นเดือนกว่าจะคืนเงินทั้งหมดครับผม

ขอบพระคุณมากครับ

โดยคุณ ปภังกรพงศ์ 26 มี.ค. 2563, 11:18

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก