จำเลยใช้ปืนยิงผู้เสียหายกับพวกซึ่งไม่มีอาวุธ จะอ้างป้องกันเพื่อยกเว้นความผิดไม่ได้|จำเลยใช้ปืนยิงผู้เสียหายกับพวกซึ่งไม่มีอาวุธ จะอ้างป้องกันเพื่อยกเว้นความผิดไม่ได้

จำเลยใช้ปืนยิงผู้เสียหายกับพวกซึ่งไม่มีอาวุธ จะอ้างป้องกันเพื่อยกเว้นความผิดไม่ได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

จำเลยใช้ปืนยิงผู้เสียหายกับพวกซึ่งไม่มีอาวุธ จะอ้างป้องกันเพื่อยกเว้นความผิดไม่ได้

  • Defalut Image

ผู้เสียหายกับพวกขว้างปาขวดสุราและไม้เข้าไปที่จำเลยซ่อนตัวอยู่

บทความวันที่ 11 ก.พ. 2563, 11:44

มีผู้อ่านทั้งหมด 166 ครั้ง


จำเลยใช้ปืนยิงผู้เสียหายกับพวกซึ่งไม่มีอาวุธ จะอ้างป้องกันเพื่อยกเว้นความผิดไม่ได้

                 ผู้เสียหายกับพวกขว้างปาขวดสุราและไม้เข้าไปที่จำเลยซ่อนตัวอยู่ จำเลยย่อมเข้าใจได้ว่า ผู้เสียหายมากับพวกจำนวนมาก และมีเจตนาทำร้ายจำเลย แต่เมื่อผู้เสียหายไม่มีอาวุธใดๆ การที่จำเลยยิงผู้เสียหายจึงถือว่าเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ เป็นเพียงเหตุลดโทษตามกฏหมาย มิใช่ถึงขนาดเป็นเหตุยกเว้นโทษ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5299/2562
          การที่ผู้เสียหายกับพวกขว้างปาขวดสุราและไม้เข้าไปยังบริเวณที่จำเลยและ ว. หลบซ่อนอยู่โดยจำเลยและ ว. มิได้ก่อเหตุขึ้นก่อน ย่อมเป็นเหตุทำให้จำเลยสำคัญผิดว่าผู้เสียหายกับพวกซึ่งมีจำนวนมากกว่ามีเจตนาประทุษร้ายจำเลยและ ว. อันเป็นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง จำเลยจึงมีสิทธิกระทำการป้องกันเพื่อให้พ้นจากภยันตรายดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายกับพวกมีอาวุธร้ายแรงอื่นใดอีก การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายกับพวกย่อมไม่ได้สัดส่วนกับการป้องกันตัวของจำเลย การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุโดยสำคัญผิด เมื่อกระสุนปืนที่จำเลยยิงถูกผู้เสียหายเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายสาหัส จำเลยมีความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นอันเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุโดยสำคัญผิด

ตัวบทกฏหมายอ้างอิง
ประมวลกฏหมายอาญา
มาตรา 68  ผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ การกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด

มาตรา 69  ในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 67 และมาตรา 68 นั้น ถ้าผู้กระทำได้กระทำไปเกินสมควรแก่เหตุ หรือเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็น หรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ แต่ถ้าการกระทำนั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเต้น ความตกใจ หรือความกลัว ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำก็ได้

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก