ล้อมรั้วไฟฟ้า ป้องกันทรัพย์ราคาน้อย เป็นการป้องกันเกินสมควรเเก่เหตุ|ล้อมรั้วไฟฟ้า ป้องกันทรัพย์ราคาน้อย เป็นการป้องกันเกินสมควรเเก่เหตุ

ล้อมรั้วไฟฟ้า ป้องกันทรัพย์ราคาน้อย เป็นการป้องกันเกินสมควรเเก่เหตุ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ล้อมรั้วไฟฟ้า ป้องกันทรัพย์ราคาน้อย เป็นการป้องกันเกินสมควรเเก่เหตุ

  • Defalut Image

เจ้าของมีสิทธิป้องกันทรัพย์สินของตนเอง แต่เมื่อทรัพย์สินของจำเลยในคดีนี้มีราคาน้อย

บทความวันที่ 13 ม.ค. 2563, 09:45

มีผู้อ่านทั้งหมด 386 ครั้ง


ล้อมรั้วไฟฟ้า ป้องกันทรัพย์ราคาน้อย เป็นการป้องกันเกินสมควรเเก่เหตุ

               เจ้าของมีสิทธิป้องกันทรัพย์สินของตนเอง แต่เมื่อทรัพย์สินของจำเลยในคดีนี้มีราคาน้อย การปล่อยกระแสไฟฟ้าล้อมรั้วบริเวณที่ปลูกพืช ถือเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ ศาลมีอำนาจพิพากษาลดโทษที่จะลงให้กับจำเลยได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 3330/2562
            ผู้ตายทั้งสองเข้าไปลักใบพืชกระท่อมของจำเลย ถือได้ว่าผู้ตายทั้งสองได้กระทำการปทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายต่อทรัพย์ของจำเลย จำเลยจึงมีสิทธิที่จะป้องกันทรัพย์สินของตนเองได้ แต่จำเลยต่อและปล่อยกระแสไฟฟ้าที่สามารถทำให้ดูดคนให้ถึงแก่ความตายได้ ทั้งที่ทรัพย์สินที่จำเลยมีสิทธิกระทำการป้องกันมีราคาไม่สูงมากนัก ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เกินสมควรแก่เหตุ หรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำตามประใวลกฏหมายอาญา มาตรา 69 ซึ่งศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

ตัวบทกฏหมายอ้างอิง
ประมวลกฏหมายอาญา
มาตรา 69
ในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 67 และมาตรา 68 นั้น ถ้าผู้กระทำได้กระทำไปเกินสมควรแก่เหตุ หรือเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็น หรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ แต่ถ้าการกระทำนั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเต้น ความตกใจ หรือความกลัว ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำก็ได้

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก