การเลิกจ้างลูกจ้างถ้าจะอ้างว่าทุจริตจะต้องมีหลักฐาน ถ้าไม่มีหลักฐานถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม|การเลิกจ้างลูกจ้างถ้าจะอ้างว่าทุจริตจะต้องมีหลักฐาน ถ้าไม่มีหลักฐานถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

การเลิกจ้างลูกจ้างถ้าจะอ้างว่าทุจริตจะต้องมีหลักฐาน ถ้าไม่มีหลักฐานถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การเลิกจ้างลูกจ้างถ้าจะอ้างว่าทุจริตจะต้องมีหลักฐาน ถ้าไม่มีหลักฐานถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

  • Defalut Image

การเลิกจ้างลูกจ้างถ้าจะอ้างว่าทุจริตจะต้องมีหลักฐาน ถ้าไม่มีหลักฐานถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมอ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 2729/2529  จึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกจ้าง

บทความวันที่ 2 ก.ค. 2562, 11:44

มีผู้อ่านทั้งหมด 141 ครั้ง


การเลิกจ้างลูกจ้างถ้าจะอ้างว่าทุจริตจะต้องมีหลักฐาน ถ้าไม่มีหลักฐานถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมอ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 2729/2529  จึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกจ้าง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2729/2529
                 ศาลแรงงานกลางฟังว่าโจทก์ไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาของจำเลยที่กล่าวหาว่าโจทก์เอาเสื้อผ้าเด็กไปจากร้านจำเลยการที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่มีความผิดแม้จำเลยจะอ้างว่าเลิกจ้างไปตามผลการสอบสวนของคณะอนุกรรมการก็ปรากฏตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางว่าไม่เชื่อว่าการสอบสวนของคณะอนุกรรมการจะถูกต้องเพราะไม่ได้บันทึกปากคำพยานไว้เมื่อการสอบสวนส่อไปในทางไม่ถูกต้องจำเลยจะอ้างเอาเป็นเหตุแห่งการเลิกจ้างโดยถือว่าไม่เป็นการกลั่นแกล้งหาได้ไม่จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุอันสมควรถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม.

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก