การบรรยายฟ้องคดีอาญาต้องระมัดระวัง|การบรรยายฟ้องคดีอาญาต้องระมัดระวัง

การบรรยายฟ้องคดีอาญาต้องระมัดระวัง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การบรรยายฟ้องคดีอาญาต้องระมัดระวัง

  • Defalut Image

คดีนี้จำเลยร่วมกับผู้อื่นฆ่าคนตายแต่โจทก์กับบรรยายฟ้องว่าจำเลยแต่ผู้เดียวฆ่าคนตาย

บทความวันที่ 25 มี.ค. 2562, 14:04

มีผู้อ่านทั้งหมด 249 ครั้ง


การบรรยายฟ้องคดีอาญาต้องระมัดระวัง

                 คดีนี้จำเลยร่วมกับผู้อื่นฆ่าคนตายแต่โจทก์กับบรรยายฟ้องว่าจำเลยแต่ผู้เดียวฆ่าคนตาย ในทางพิจารณานำสืบได้ว่าจำเลยร่วมกับพวกฆ่าผู้ตายโดยเจตนาศาลฎีกาถือว่าเป็นการแตกต่างในรายละเอียดจำเลยมิได้หลงต่อสู้ลงโทษจำเลยฐานเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสองประกอบมาตรา 215 และมาตรา 225  อ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 6294/2560

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6294/2560 
            โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยแต่เพียงผู้เดียวฆ่าผู้ตายโดยเจตนา ทางพิจารณาได้ความว่า จำเลยร่วมกับพวกฆ่าผู้ตายโดยเจตนา ดังนี้เป็นเพียงข้อแตกต่างในรายละเอียด ทั้งจำเลยมิได้หลงต่อสู้ ศาลลงโทษจำเลยฐานเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง ประกอบมาตรา 215 และ 225
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก