แชร์ข่าวเท็จ ผิดกฎหมายหรือไม่|แชร์ข่าวเท็จ ผิดกฎหมายหรือไม่

แชร์ข่าวเท็จ ผิดกฎหมายหรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

แชร์ข่าวเท็จ ผิดกฎหมายหรือไม่

  • Defalut Image

สองวันที่ผ่านมามีข่าวรองหัวหน้าพรรคการเมืองแชร์ข่าวพลเอกประวิตรฯ

บทความวันที่ 7 มี.ค. 2562, 10:04

มีผู้อ่านทั้งหมด 152 ครั้ง


แชร์ข่าวเท็จ ผิดกฎหมายหรือไม่

                สองวันที่ผ่านมามีข่าวรองหัวหน้าพรรคการเมืองแชร์ข่าวพลเอกประวิตรฯ รองนายกรัฐมนตรีว่าเบิกงบหลวงกินกาแฟแก้วละ 12,000 บาท โดยมีการสร้างสำนักงานข่าวปลอมขึ้นมาโดยใช้ชื่อคล้ายกับสำนักข่าว มีผู้แชร์ข้อความเท็จดังกล่าวไปหลายคนรวมทั้งรองหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นนายทหารยศพลโท ต่อมาพอทราบว่าเป็นสำนักข่าวปลอม และข้อความเท็จก็ได้ทำการลบข้อความทิ้ง และประกาศขอโทษทางเฟซบุ๊ค มีผู้อ่านหลายท่านถามว่าเมื่อยอมรับว่าแชร์ข้อมูลเท็จและลบทิ้งพร้อมขอโทษถือว่าคดีจบกันแล้วใช่หรือไม่ 
               ตามหลักกฎหมายอาญา ถ้ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นสำเร็จแล้วถือว่ามีความผิดแล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดอาญาแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14(2) ยอมความไม่ได้ ถึงแม้จะยอมรับผิดและขอโทษ พนักงานสอบสวนก็ต้องทำการรวบรวมพยานหลักฐาน มีความเห็นทางคดีส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีต่อศาลต่อไป ถ้าผิดจริงมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้อ่านหลายท่านถามว่าถ้าผู้ที่แชร์ข่าวเท็จ ไม่รู้ว่าเป็นสำนักข่าวปลอม คิดว่าเป็นการนำเสนอข่าวโดยสุจริต ไม่รู้ว่าเป็นข่าวปลอม ลำพังแค่แชร์ข้อมูลจะมีความผิดหรือไม่ ตามกฎหมาย ผู้ใดจะต้องรับผิดทางอาญานั้น จะต้องกระทำโดยเจตนาประสงค์ต่อผล หรือเล็งเห็นผลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ดังนั้น ถ้าผู้ที่แชร์ไม่รู้ว่าเป็นข่าวเท็จก็ถือว่าไม่มีเจตนา แต่การที่จะพิสูจน์เจตนา หลักกฎหมาย กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา ผู้ที่แชร์เป็นนายทหารยศพลโท รับราชการมานาน ควรรู้หรือไม่ว่าเบิกงบประมาณหลวงมาซื้อกาแฟแก้วละ 12,000 บาทได้หรือไม่ ควรสงสัยหรือไม่ ว่าเป็นความเท็จ ถ้ารู้อยู่แล้วว่าเบิกงบประมาณมาซื้อกาแฟแก้วละ 12,000 บาทไม่เป็นเรื่องจริง ก็ไม่ควรจะแชร์ เป็นหน้าที่ของผู้เสียหาย ตำรวจ และอัยการจะต้องนำสืบให้เห็นว่า ผู้ที่แชร์รู้อยู่แล้วว่าเป็นความเท็จ แต่ก็ยังแชร์เพื่อให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ลำพังเพียงแชร์โดยสุจริตไม่ผิดกฎหมายครับ
ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 59
 บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทำโดยไม่มีเจตนา
              กระทำโดยเจตนา ได้แก่กระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น
              ถ้าผู้กระทำมิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นมิได้
              กระทำโดยประมาท ได้แก่กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่
              การกระทำ ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
มาตรา 14
 ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
                 (1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
               (2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
              (3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
             (4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
            (5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง (1) มิได้กระทำต่อประชาชน แต่เป็นการกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้กระทำ ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้
            ข่าวการเมือง เท่าที่ตรวจสอบส่วนใหญ่เป็นความจริงครึ่งเดียว ถ้าไม่อยากติดคุก แค่ดูไม่ต้องกดLikeกดShareนะครับ
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก