ผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สิน|ผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

ผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 688/2559

บทความวันที่ 27 ม.ค. 2562, 14:30

มีผู้อ่านทั้งหมด 171 ครั้ง


ผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

คำพิพากษาฎีกาที่ 688/2559
              ผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เช่า เมื่อผู้เช่ายอมรับทำสัญญาเช่าต้องผูกพันตามสัญญาผู้ให้เช่า ถึงแม้ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินย่อมมีอำนาจฟ้องผู้เช่า ได้

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก