จอดรถกีดขวางทางจราจรโดยไม่เปิดโคมไฟให้แสงสว่าง ไม่มีความผิดตามกฎหมายจราจร (ไม่ได้ขับรถ)|จอดรถกีดขวางทางจราจรโดยไม่เปิดโคมไฟให้แสงสว่าง ไม่มีความผิดตามกฎหมายจราจร (ไม่ได้ขับรถ)

จอดรถกีดขวางทางจราจรโดยไม่เปิดโคมไฟให้แสงสว่าง ไม่มีความผิดตามกฎหมายจราจร (ไม่ได้ขับรถ)

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

จอดรถกีดขวางทางจราจรโดยไม่เปิดโคมไฟให้แสงสว่าง ไม่มีความผิดตามกฎหมายจราจร (ไม่ได้ขับรถ)

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 7705/2549

บทความวันที่ 27 ม.ค. 2562, 14:26

มีผู้อ่านทั้งหมด 188 ครั้ง


จอดรถกีดขวางทางจราจรโดยไม่เปิดโคมไฟให้แสงสว่าง ไม่มีความผิดตามกฎหมายจราจร (ไม่ได้ขับรถ)

คำพิพากษาฎีกาที่ 7705/2549
               กฎหมายจราจรประสงค์ที่จะลงโทษผู้ขับรถในทางในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นโดยไม่เปิดโคมไฟให้แสงสว่าง  คดีนี้จำเลยประมาทจอดรถบนถนนกีดขวางทางจราจรทั้งไม่ได้เปิดโคมไฟให้แสงสว่างเพื่อแสดงว่ามีรถจอดอยู่เป็นเหตุให้ผู้ตายและผู้เสียหายซึ่งขับรถจักรยานยนต์และซ้อนท้ายกันมาชนท้ายรถยนต์ของจำเลย แล้วจำเลยหลบหนีไปการกระทำของจำเลย จึงไม่ผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ. ศ. 2522 มาตรา 11 และมาตรา 148 มาตรา 78 และมาตรา 160

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก