บทลงโทษศัลยกรรมหญิง 72 ปี จนตาย|บทลงโทษศัลยกรรมหญิง 72 ปี จนตาย

บทลงโทษศัลยกรรมหญิง 72 ปี จนตาย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

บทลงโทษศัลยกรรมหญิง 72 ปี จนตาย

  • Defalut Image

การที่หมอทำศัลยกรรมหญิงชราจนตาย โดยการร้อยไหม ฉีดโบท็อก

บทความวันที่ 12 ต.ค. 2561, 17:12

มีผู้อ่านทั้งหมด 2412 ครั้ง


บทลงโทษศัลยกรรมหญิง 72 ปี จนตาย

                การที่หมอทำศัลยกรรมหญิงชราจนตาย โดยการร้อยไหม ฉีดโบท็อก ต่อมาเสียชีวิต ปรากฏภายหลังว่าเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท  นอกจากนี้มีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง 
ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 291
ผู้ใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541    
บทกำหนดความผิด
มาตรา 16
ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
บทลงโทษ
มาตรา 57
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 24 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และศาลจะสั่งริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

https://www.heng555.com/
โดยคุณ johnson83 31 ต.ค. 2561, 21:16

ความคิดเห็นที่ 1

เกมคาสิโนมากมายที่คุณเลือกได้จากแอพของเรา


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง


โดยคุณ johnson83 31 ต.ค. 2561, 21:15

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก