ข่มขืนลูกในไส้โทษถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต|ข่มขืนลูกในไส้โทษถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต

ข่มขืนลูกในไส้โทษถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ข่มขืนลูกในไส้โทษถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต

  • Defalut Image

ข่าวเกี่ยวกับการข่มขืนลูกในไส้โดยพ่อโดยกำเนิด เป็นเวลา 5 ปี

บทความวันที่ 12 ต.ค. 2561, 14:25

มีผู้อ่านทั้งหมด 1991 ครั้ง


ข่มขืนลูกในไส้โทษถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต

           ข่าวเกี่ยวกับการข่มขืนลูกในไส้โดยพ่อโดยกำเนิด เป็นเวลา 5 ปี โดยแม่รู้เห็นเป็นใจด้วย ถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายมาก  บทลงโทษตามกฎหมายคือ ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต คดีประเภทนี้ศาลจะลงโทษสถานหนัก เป็นเรื่องผิดศีลธรรมร้ายแรง และเป็นการสร้างตราบาปให้กับลูกไปจนวันตาย ผู้ใดที่พบเห็นการกระทำดังกล่าวควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ควรอับอายหรือกลัว

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น
ประมวลกฎหมายอาญา

           มาตรา 276  ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี
            มาตรา 277  ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
             ข่มขืนผู้สืบสันดานโดยเป็นบุตร ต้องรับโทษหนักขึ้นโดยเพิ่มโทษหนึ่งในสาม
มาตรา 285  ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิมาตรา 277 ตรี  มาตรา 278 มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 282 หรือมาตรา 283 เป็นการกระทำแก่ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทักษ์หรือในความอนุบาล ผู้กระทำต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา  
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2993/2530  

การข่มขืนกระทำชำเราผู้สืบสันดานอันจะต้องรับโทษหนักขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 นั้น หมายถึงการกระทำแก่ผู้สืบสันดานในทางสืบสายโลหิตโดยแท้จริง เพราะบทกฎหมายมาตรานี้ไม่ได้มุ่งลงโทษหนักขึ้นเฉพาะการกระทำแก่บุตรชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น จึงใช้คำว่า 'กระทำแก่ผู้สืบสันดาน' ดังนั้น การที่จำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้สืบสายโลหิตโดยตรงลงมา แม้ผู้นั้นจะมิใช่เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลยก็ตาม ก็ถือได้ว่าจำเลยได้กระทำต่อผู้สืบสันดานตามความหมายของ มาตรา 285 นี้แล้ว.
    
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก