คดีที่ฟ้องทั้งลูกหนี้และผู้ค้ำประกันให้รับผิด ศาลต้องพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ก่อน|คดีที่ฟ้องทั้งลูกหนี้และผู้ค้ำประกันให้รับผิด ศาลต้องพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ก่อน

คดีที่ฟ้องทั้งลูกหนี้และผู้ค้ำประกันให้รับผิด ศาลต้องพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ก่อน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คดีที่ฟ้องทั้งลูกหนี้และผู้ค้ำประกันให้รับผิด ศาลต้องพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ก่อน

  • Defalut Image

ถ้าลูกหนี้ชำระหนี้เรียบร้อยแล้วผู้ค้ำประกันก็ไม่ต้องรับผิด แต่ถ้าลูกหนี้ไม่ยอมชำระ

บทความวันที่ 24 มิ.ย. 2561, 16:16

มีผู้อ่านทั้งหมด 79 ครั้ง


คดีที่ฟ้องทั้งลูกหนี้และผู้ค้ำประกันให้รับผิด ศาลต้องพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ก่อน

             ถ้าลูกหนี้ชำระหนี้เรียบร้อยแล้วผู้ค้ำประกันก็ไม่ต้องรับผิด แต่ถ้าลูกหนี้ไม่ยอมชำระ  ศาลจึงบังคับให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้เป็นคนที่สองต่อจากลูกหนี้ (อ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 4000/2540)
#ทนายคลายทุกข์

คำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4000/2540

            ประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องปิดอากรแสตมป์ที่ด้านใดของเอกสาร เมื่อหนังสือสัญญากู้เงินและหนังสือสัญญาค้ำประกันเป็นแบบพิมพ์แผ่นเดียวกันมี 2 หน้า ด้านหน้าเป็นแบบพิมพ์หนังสือสัญญากู้เงิน ด้านหลังเป็นแบบพิมพ์หนังสือค้ำประกัน การที่โจทก์ปิดอากรแสตมป์ด้านที่เป็นแบบพิมพ์หนังสือสัญญากู้เงินถึง200 บาท ทั้งที่ต้องปิดอากรแสตมป์เพียง 93 บาท ส่วนหนังสือสัญญาค้ำประกันต้องปิดอากรแสตมป์ 10 บาท แสดงว่าโจทก์ปิดอากรแสตมป์ตามหนังสือสัญญากู้เงินและหนังสือสัญญาค้ำประกันครบถ้วนแล้ว จึงใช้เป็นพยานหลักฐานได้
            เมื่อตามหนังสือสัญญาค้ำประกันมิได้กำหนดให้จำเลยที่ 2 รับผิดร่วมกันกับจำเลยที่ 1 ศาลต้องพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ก่อน ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระ จึงให้จำเลยที่ 2 ชำระแทน

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก