ทวงหนี้โดยใช้เก้าอี้ฟาดลูกหนี้ ตามข่าวดัง|ทวงหนี้โดยใช้เก้าอี้ฟาดลูกหนี้ ตามข่าวดัง

ทวงหนี้โดยใช้เก้าอี้ฟาดลูกหนี้ ตามข่าวดัง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ทวงหนี้โดยใช้เก้าอี้ฟาดลูกหนี้ ตามข่าวดัง

  • Defalut Image

1. การทวงหนี้ดังกล่าวถือว่ามีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย

บทความวันที่ 11 พ.ค. 2561, 09:53

มีผู้อ่านทั้งหมด 172 ครั้ง


ทวงหนี้โดยใช้เก้าอี้ฟาดลูกหนี้ ตามข่าวดัง

             1. การทวงหนี้ดังกล่าวถือว่ามีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท
             2.  มีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตาม พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 มาตรา4  จำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
             3. มีความผิดฐานทวงหนี้โดยการข่มขู่ตามมาตรา 11 ของกฎหมายทวงหนี้จำคุกห้าปี ปรับห้าแสนบาท
 
ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 295
 ผู้ใดทำร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560
มาตรา 4
 บุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการอำพรางการให้กู้ยืมเงิน โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
              (1) เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
             (2) กำหนดข้อความอันเป็นเท็จในเรื่องจำนวนเงินกู้หรือเรื่องอื่น ๆ ไว้ในหลักฐานการกู้ยืมหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือ
            (3) กำหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของหรือโดยวิธีการใด ๆ จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืมเงิน

พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
มาตรา 11
 ห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะดังต่อไปนี้
             (1) การข่มขู่ การใช้ความรุนแรง หรือการกระทำอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น
            (2) การใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้หรือผู้อื่น
            (3) การแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 8 วรรคสอง (2)
           (4) การติดต่อลูกหนี้โดยไปรษณียบัตร เอกสารเปิดผนึก โทรสาร หรือสิ่งอื่นใดที่สื่อให้ทราบว่าเป็นการทวงถามหนี้อย่างชัดเจน เว้นแต่กรณีการบอกกล่าวบังคับจำนองด้วยวิธีการประกาศหนังสือพิมพ์ ซึ่งเจ้าหนี้ไม่สามารถติดต่อลูกหนี้โดยวิธีการอื่น หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
          (5) การใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมายในการติดต่อลูกหนี้ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อการทวงถามหนี้ เว้นแต่ชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้ไม่ได้สื่อให้ทราบได้ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
         (6) การทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
         ความใน (5) มิให้นำมาใช้บังคับกับการทวงถามหนี้เป็นหนังสือเพื่อจะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

สอบถามได้ไหมค่ะ แฟนโดนตัดสินจำคุก6เดือนข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย เนื่องจากเป็นผู้ต้องขังเก่า ทั้งนี้กรณีของแฟนตอนมีเรื่องกันเจ้าทุกข์ไม่เอาเรื่องแต่ตำรวจไม่ปิดสำนวนคดีจึงถึงชั้นศาล ยื่นประกันมารอบนึง ตอนนี้ศาลตัดสินสามารถประกันตัวออกมาได้อีกไหมค่ะ ตอนนี้แฟนเข้าไปอยุ่เรือนจำแล้ว

โดยคุณ Evilremon 12 พ.ค. 2561, 18:48

ตอบความคิดเห็นที่ 1

หากต้องการยื่นอุทธรณ์ สามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ได้ แต่ศาลจะอนุญาตหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 25 มิ.ย. 2561, 15:48

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก