ตรวจรับมอบสินค้าจะต้องรอบคอบว่าสินค้าที่ส่งมอบตรงกับที่สั่งซื้อหรือไม่|ตรวจรับมอบสินค้าจะต้องรอบคอบว่าสินค้าที่ส่งมอบตรงกับที่สั่งซื้อหรือไม่

ตรวจรับมอบสินค้าจะต้องรอบคอบว่าสินค้าที่ส่งมอบตรงกับที่สั่งซื้อหรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ตรวจรับมอบสินค้าจะต้องรอบคอบว่าสินค้าที่ส่งมอบตรงกับที่สั่งซื้อหรือไม่

  • Defalut Image

  ตรวจรับมอบสินค้าจะต้องรอบคอบว่าสินค้าที่ส่งมอบตรงกับที่สั่งซื้อหรือไม่  มิฉะนั้นถือว่ากระทำการโดยประมาท

บทความวันที่ 17 เม.ย. 2561, 11:06

มีผู้อ่านทั้งหมด 209 ครั้ง


ตรวจรับมอบสินค้าจะต้องรอบคอบว่าสินค้าที่ส่งมอบตรงกับที่สั่งซื้อหรือไม่

                ตรวจรับมอบสินค้าจะต้องรอบคอบว่าสินค้าที่ส่งมอบตรงกับที่สั่งซื้อหรือไม่  มิฉะนั้นถือว่ากระทำการโดยประมาท

คำพิพากษาฎีกาที่ 1265/2551
              จำเลยขายอุปกรณ์ ยี่ห้อหนึ่ง แต่เวลานำสินค้ามาส่งมอบเป็นคนละยี่ห้อ พนักงานของโจทก์ไม่ได้ตรวจสอบสินค้าให้รอบคอบว่าตรงตามสัญญาหรือไม่ถือเป็นการกระทำโดยประมาท ของตัวแทนของโจทก์  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 223 วรรคสองประกอบมาตรา 220
              ดังนั้นก่อนรับมอบสินค้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับ หรือตรวจสอบต้องตรวจสอบให้รอบคอบนะครับ ว่าเป็นสินค้าตรงกับที่สั่งซื้อหรือไม่มีปัญหาข้อกฎหมายสอบถาม 081 616 1425 หรือ 02 948 5700

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 220
 ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในความผิดของตัวแทนแห่งตนกับทั้งของบุคคลที่ตนใช้ในการชำระหนี้นั้นโดยขนาดเสมอกับว่าเป็นความผิดของตนเองฉะนั้น แต่บทบัญญัติแห่งมาตรา 373 หาใช้บังคับแก่กรณีเช่นนี้ด้วยไม่

มาตรา 223  ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซร้ ท่านว่าหนี้อันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร
              วิธีเดียวกันนี้ ท่านให้ใช้แม้ทั้งที่ความผิดของฝ่ายผู้ที่เสียหายจะมีแต่เพียงละเลยไม่เตือนลูกหนี้ให้รู้สึกถึงอันตรายแห่งการเสียหายอันเป็นอย่างร้ายแรงผิดปกติ ซึ่งลูกหนี้ไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้ได้ หรือเพียงแต่ละเลยไม่บำบัดปัดป้อง หรือบรรเทาความเสียหายนั้นด้วย อนึ่งบทบัญญัติแห่งมาตรา 220 นั้นท่านให้นำมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก