เจ้าของห้องชุดตาย|เจ้าของห้องชุดตาย

เจ้าของห้องชุดตาย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เจ้าของห้องชุดตาย

  • Defalut Image

มีชื่อผู้ตายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของ

บทความวันที่ 12 เม.ย. 2561, 13:28

มีผู้อ่านทั้งหมด 218 ครั้ง


เจ้าของห้องชุดตาย

            มีชื่อผู้ตายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1373 เป็นประโยชน์แก่โจทก์ จำเลยให้การโต้เถียงเป็นอย่างอื่นว่าห้องชุดไม่ใช่ของโจทก์และไม่ใช่ของผู้ตาย  จำเลยมีหน้าที่นำสืบพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย  คำพิพากษาฎีกาที่ 13972/2558
ถามข้อกฎหมาย 081 625 2161

คำพิพากษาฎีกาอ้างอิง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13972/2558

           โจทก์ฟ้องจำเลยให้ส่งมอบอาคารชุดโดยบรรยายว่าห้องชุดพิพาทเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตาย เมื่อโจทก์เป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตาย โจทก์จึงเป็นเจ้าของอาคารชุดดังกล่าว
           จำเลยต่อสู้ว่าผู้ตายยกอาคารชุดดังกล่าวให้จำเลยแล้ว ดังนี้เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทว่า ห้องชุดพิพาทเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายหรือไม่
           เมื่อหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดมีชื่อผู้ตายเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เข้าข้อสันนิษฐานตาม มาตรา 1373 
           เมื่อโจทก์เป็นทายาทของผู้ตายย่อมได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานดังกล่าวด้วย การที่จำเลยให้การโต้เถียงเป็นประการอื่น จำเลยย่อมมีภาระการพิสูจน์

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1373
 ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดไว้ในทะเบียนที่ดิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก