รายการเจาะประเด็น วิเคราะห์หวย 30 ล้าน / ช่อง 8 (12 มีนาคม 61)|รายการเจาะประเด็น วิเคราะห์หวย 30 ล้าน / ช่อง 8 (12 มีนาคม 61)

รายการเจาะประเด็น วิเคราะห์หวย 30 ล้าน / ช่อง 8 (12 มีนาคม 61)

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

รายการเจาะประเด็น วิเคราะห์หวย 30 ล้าน / ช่อง 8 (12 มีนาคม 61)

วันนี้ (12 มีนาคม 2561) อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ ไปออกรายการเจาะประเด็น

บทความวันที่ 14 มี.ค. 2561, 11:27

มีผู้อ่านทั้งหมด 374 ครั้ง


รายการเจาะประเด็น วิเคราะห์หวย 30 ล้าน /ช่อง 8 (12 มีนาคม 61)

            วันนี้ (12 มีนาคม 2561) ทนายเดชา ได้รับเชิญไปออกรายการที่ช่อง 8 รายการเจาะประเด็น  พูดถึงกรณีที่ผู้การสุทธิถูกดำเนินคดีอาญา มาตรา 157 และครูปรีชาและเจ้ต่างๆ โดนข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ว่าคดีจะดำเนินต่อไปอย่างไร

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 86
 ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น

มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก