ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการชี้ช่องพยานหลักฐาน เพื่อเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในศาลทุจริต|ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการชี้ช่องพยานหลักฐาน เพื่อเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในศาลทุจริต

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการชี้ช่องพยานหลักฐาน เพื่อเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในศาลทุจริต

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการชี้ช่องพยานหลักฐาน เพื่อเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในศาลทุจริต

  • Defalut Image

 คดีอาญาทุจริตในศาลทุจริต จำเป็นจะต้องมีการชี้ช่องพยานหลักฐาน ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง พรบ. วิ ทุจริต

บทความวันที่ 12 มี.ค. 2561, 12:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 512 ครั้ง


ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการชี้ช่องพยานหลักฐาน เพื่อเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในศาลทุจริต

           คดีอาญาทุจริตในศาลทุจริต จำเป็นจะต้องมีการชี้ช่องพยานหลักฐาน ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง พรบ. วิ ทุจริต เพื่อให้ศาลเห็นว่า มีพยานหลักฐานใดบ้างน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีและสามารถดำเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไปได้ เป็นสิ่งที่ทนายความโจทก์ จะต้องระมัดระวังและชี้ช่องถึงพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์กลับ โจทย์ ความหมายของการชี้ช่องพยานหลักฐานหมายถึงการระบุถึงพยานหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารหรือพยานวัตถุที่สามารถพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาในฟ้องไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของตนเองหรืออยู่กับบุคคลภายนอกมีลักษณะคล้ายกับการยื่นบัญชีระบุพยานทั่วไปแต่การยื่นบัญชีระบุพยานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงพยานหลักฐานที่จะอ้างอิงในการสืบพยานส่วนการที่ช่องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศาลรู้ถึงหลักฐานที่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีและสามารถที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไปได้คู่ความที่ดำเนินคดีในศาลทุจริต จะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการชี้ช่องพยานหลักฐานนะครับ
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก