ความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ร้องทุกข์|ความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ร้องทุกข์

ความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ร้องทุกข์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ร้องทุกข์

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 755/2502( ประชุมใหญ่ )

บทความวันที่ 12 มี.ค. 2561, 10:54

มีผู้อ่านทั้งหมด 260 ครั้ง


ความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ร้องทุกข์

คำพิพากษาฎีกาที่ 755/2502( ประชุมใหญ่ )
          กิจการในมาตรา 3 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากิจการใดจะมอบอำนาจกันได้หรือไม่ต้องเป็นไปตามหลักธรรมดาแต่ว่ากรณีใดมีกฎหมายห้ามหรือเป็นกรณีตามสภาพต้องกระทำเองหรือไม่เรื่องร้องทุกข์ไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องกระทำด้วยตนเองและตามสภาพของการร้องทุกข์ก็เป็นเรื่องเปิดช่องให้จัดการแทนกันได้ สอบถามข้อกฎหมายได้ที่ 02 948 5700

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก