ร้องทุกข์โดยไม่ได้ระบุตัวผู้กระทำความผิดถือได้ว่าไม่มีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดคนนั้นได้รับโทษ|ร้องทุกข์โดยไม่ได้ระบุตัวผู้กระทำความผิดถือได้ว่าไม่มีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดคนนั้นได้รับโทษ

ร้องทุกข์โดยไม่ได้ระบุตัวผู้กระทำความผิดถือได้ว่าไม่มีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดคนนั้นได้รับโทษ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ร้องทุกข์โดยไม่ได้ระบุตัวผู้กระทำความผิดถือได้ว่าไม่มีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดคนนั้นได้รับโทษ

  • Defalut Image

ถ้ามีผู้ร่วมกระทำความผิดหลายคนและผู้เสียหายได้รู้ตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมดแล้ว  

บทความวันที่ 12 มี.ค. 2561, 10:37

มีผู้อ่านทั้งหมด 305 ครั้ง


ร้องทุกข์โดยไม่ได้ระบุตัวผู้กระทำความผิดถือได้ว่าไม่มีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดคนนั้นได้รับโทษ

            ถ้ามีผู้ร่วมกระทำความผิดหลายคนและผู้เสียหายได้รู้ตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมดแล้ว  หากผู้เสียหายร้องทุกข์โดยไม่ได้ระบุตัวผู้ร่วมกระทำความผิดคนใดถือได้ว่าไม่มีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดคนนั้นได้รับโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 3343/2536

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3343/2536
             ปรากฏตามสมุดรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีว่า นายส.ร่วมกับจำเลยที่ 1 หลอกลวงเอาเงินโจทก์ร่วมไป ทำให้โจทก์ร่วมเสียหาย จึงได้มาพบพนักงานสอบสวนแจ้งความร้องทุกข์และมอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินการจนกว่าคดีถึงที่สุดเป็นการกล่าวหาเฉพาะนายส. กับจำเลยที่ 1 เท่านั้น ไม่ได้กล่าวหาจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ว่าได้ร่วมกระทำผิดด้วยทั้งไม่ได้กล่าวหาว่ามีพวกของนายส. จำเลยที่ 1 หรือบุคคลอื่นที่ยังไม่ทราบชื่อร่วมกระทำผิด การกล่าวหาจึงไม่ ครอบคลุมถึงจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ไม่เป็นการกล่าวหาที่ โจทก์ร่วมมีเจตนาจะให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ได้รับโทษไม่เป็นคำร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2(7),123 พนักงานสอบสวนจึงไม่มีอำนาจสอบสวนและพนักงานอัยการโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก