การนำเทปบันทึกเสียงของบุคคลอื่นมาเปิด ทำให้ได้รับความเสียหาย มีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา|การนำเทปบันทึกเสียงของบุคคลอื่นมาเปิด ทำให้ได้รับความเสียหาย มีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

การนำเทปบันทึกเสียงของบุคคลอื่นมาเปิด ทำให้ได้รับความเสียหาย มีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การนำเทปบันทึกเสียงของบุคคลอื่นมาเปิด ทำให้ได้รับความเสียหาย มีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

  • Defalut Image

รู้กฎหมายกับทนายคลายทุกข์  ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์และ Facebook

บทความวันที่ 12 ก.พ. 2561, 16:48

มีผู้อ่านทั้งหมด 207 ครั้ง


การนำเทปบันทึกเสียงของบุคคลอื่นมาเปิด ทำให้ได้รับความเสียหาย มีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

            รู้กฎหมายกับทนายคลายทุกข์  ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์และ Facebook มีการนำเทปบันทึกเสียงของบุคคลอื่นมาเปิด  แล้วทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายซึ่งการกระทำดังกล่าวมีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเป็นการแสดงความคิดเห็นติชมด้วยความเป็นธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 (3) ก็ไม่เป็นความผิด อ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 6310/2539 ดังนั้น กราบเรียนพี่น้องประชาชนอย่านำคลิปเสียงของบุคคลอื่นมาเปิดทาง Facebook หรือเอาไปออกทีวี ยกเว้นเข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ มิฉะนั้นจะติดคุก #ทนายคลายทุกข์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่อ้างอิง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6310/2539 

             จำเลยนำแถบบันทึกเสียงที่มีผู้สนทนากันกล่าวถึงผู้เสียหายทั้งสองมีพฤติกรรมในทางชู้สาวต่อกันที่โรงเรียนที่ผู้เสียหายทั้งสองสอนอยู่ไปเปิดให้นาย ส.ม.หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกับพวกฟังที่บ้านของนาย ส.ม.โดยเกิดจากการแนะนำของนาย ส.กับนายส.ม. และผู้ร่วมฟังแถบบันทึกเสียงก็เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการศึกษาทั้งสิ้น ทั้งไม่ใช่เปิดในที่สาธารณสถานเป็นทำนองปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไรต่อไป เพราะหากผู้เสียหายทั้งสองกระทำการในทางชู้สาวจริง นอกจากจะผิดต่อศีลธรรมแล้วยังผิดในทางวินัยข้าราชการอีกด้วย เนื่องจากผู้เสียหายทั้งสองต่างรับราชการเป็นครูและต่างมีสามีและภรรยาแล้ว ดังนั้น การกระทำดังกล่าวจึงไม่มีเจตนาที่จะใส่ความผู้เสียหายทั้งสองให้ถูกดูหมิ่นเกลียดชังหรือเสียหาย แต่เป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำจำเลยไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 329
 ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต
           (1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม
           (2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่
           (3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ หรือ
           (4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม
ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก