ร่างกฎหมายแรงงานใหม่ (ฉบับที่ 7)|ร่างกฎหมายแรงงานใหม่ (ฉบับที่ 7)

ร่างกฎหมายแรงงานใหม่ (ฉบับที่ 7)

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ร่างกฎหมายแรงงานใหม่ (ฉบับที่ 7)

  • Defalut Image

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ. .... แก้ไขเพิ่มเติมคำนิยามคำว่า "ค่าตอบแทน"

บทความวันที่ 6 ต.ค. 2560, 14:10

มีผู้อ่านทั้งหมด 3986 ครั้ง


ร่างกฎหมายแรงงานใหม่ (ฉบับที่ 7)

           ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ. ....   แก้ไขเพิ่มเติมคำนิยามคำว่า "ค่าตอบแทน" ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีกรณีนายจ้างผิดนัดการจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าตอบแทน กำหนดเวลาการจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าตอบแทน แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างในงานที่มีคุณค่าเท่ากันให้ได้รับค่าจ้างเท่าเทียมกันทั้งลูกจ้างชายและหญิง กำหนดวันลาขั้นต่ำให้ลูกจ้างมีสิทธิลากิจธุระอันจำเป็นโดยได้รับค่าจ้าง ให้ลูกจ้างสามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร อัตราค่าชดเชย การย้ายสถานประกอบกิจการให้มีความชัดเจน แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับคดีอาญาในชั้นพนักงานตรวจแรงงานและชั้นศาล แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีนายจ้างกรณีไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและการทำงานโดยไม่มีหนังสือแจ้งเตือน 

http://www.decha.com/file_upload/2017-October-6/decha01.pdf

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก