การเรียกเบี้ยปรับหรือค่าเสียหายจากผู้รับเหมา|การเรียกเบี้ยปรับหรือค่าเสียหายจากผู้รับเหมา

การเรียกเบี้ยปรับหรือค่าเสียหายจากผู้รับเหมา

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การเรียกเบี้ยปรับหรือค่าเสียหายจากผู้รับเหมา

  • Defalut Image

สิทธิเรียกร้องเบี้ยปรับในกรณีทำงานล่าช้าเกิดจากข้อตกลงในสัญญา

บทความวันที่ 24 ก.ย. 2560, 10:12

มีผู้อ่านทั้งหมด 2424 ครั้ง


การเรียกเบี้ยปรับหรือค่าเสียหายจากผู้รับเหมา

    สิทธิเรียกร้องเบี้ยปรับในกรณีทำงานล่าช้าเกิดจากข้อตกลงในสัญญา สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามมาตรา 215 เป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายเขียนไว้ ในกรณีที่ชำระหนี้ไม่ถูกต้องสมควร ไม่มีกฎหมายเขียนไว้ว่าให้เจ้าหนี้หมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายตามมาตรา 215 เพราะฉะนั้นก็น่าจะฟ้องได้  อ้างอิงคำบรรยายเนติบัณฑิตภาค 1 สมัยที่ 65 ปีการศึกษา 2555  บรรยายโดยท่านอาจารย์ไมตรี ศรีอรุณ  ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา  เมื่อวันที่ 4 กันยายนพ.ศ 2555  ดังนั้น การฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้รับเหมาจะต้องดูว่าตอนที่รับมอบงานในแต่ละงวดนั้นมีการสงวนสิทธิเรียกค่าปรับหรือไม่  ถ้าไม่ได้สงวนสิทธิก็ให้วางรูปคดีด้วยการฟ้องเรียกค่าเสียหายแทน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

เรียน อาจารย์

ดิฉันทำสันยาเช่าซื้อเครื่องจักร โดยจ่ายเปนเชค12งวด

ต่อมา งวดที่8 เชคตัดไม่ผ่าน ทางผู้ให้เช่าซื้อแจ้งว่ามีค่าปรับ 3%ต่อวัน อยากถามว่า การปรับของเขาผิดกฎหมายหรือไม่ (แต่ในสันยาได้แจ้งไว้ว่าปรับ3%ต่อวัน) แต่ดิฉันคิดว่ามันโหดเกินไป มันถูกต้องตามกฎหมายไหมค่ะ


ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ สุภาพร 21 ม.ค. 2561, 11:09

ตอบความคิดเห็นที่ 1

กรณีตามปัญหา  เป็นเรื่องการทำสัญญาเช่าซื้อตามปพพ.มาตรา 572  ส่วนการที่ท่านชำระหนี้ไม่ตรงตามกำหนดที่ระบุไว้ตามข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อ หากสัญญาเช่าซื้อระบุให้ชำระค่าปรับ ผู้ให้เช่าซื้อก็สามารถเรียกได้ตามสัญญา แต่หากผู้เช่าซื้อเห็นว่าสูงเกินตามกฎหมาย ก็ควรเจรจาต่อรองเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจกันต่อไป แต่หากเป็นคดีสู่ศาล อาจจะเป็นเรื่องผู้ให้เช่าซื้อกำหนดเบี้ยปรับไว้ล่วงหน้า ซึ่งหากสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ตามปพพ.มาตรา 383

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 30 ม.ค. 2561, 14:21

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก