ทำโอทีในวันหยุดแล้วหักชั่วโมงพัก|ทำโอทีในวันหยุดแล้วหักชั่วโมงพัก

ทำโอทีในวันหยุดแล้วหักชั่วโมงพัก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ทำโอทีในวันหยุดแล้วหักชั่วโมงพัก

ผมเป็นพนักงานขับรถผู้บริหารอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่ง ต่อมาทางฝ่ายบุคคล บอกว่าการทำ OT

บทความวันที่ 4 ก.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 9357 ครั้ง


ทำโอทีในวันหยุดแล้วหักชั่วโมงพัก


           ผมเป็นพนักงานขับรถผู้บริหารอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่ง ต่อมาทางฝ่ายบุคคล บอกว่าการทำ OT ในวันหยุดจะหักชั่วโมงพักเที่ยงออกถ้าทำเกินบ่ายโมง ตัวอย่างเช่น 08:00 - 13:00 เราได้ OT 1  =  4 ชม.ใช่หรือไม่ หรือได้ 5 ชม.กันแน่ ในทางกฎหมาย หักได้หรือไม่


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
             การทำงานล่วงเวลา หมายความว่า การทำงานนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติหรือเกินชั่วโมงทำงานในแต่ละวันที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกันในวันทำงาน หรือวันหยุด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ค่าล่วงเวลาในวันหยุด จึงเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ดังนั้น กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุด นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างให้อัตราไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5,63 นายจ้างไม่อาจอาศัยสิทธิใดที่จะหักเวลาพักเวลาพักออกจากการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด หากลูกจ้างได้ทำงานล่วงเวลาเข้าไปในเวลาพักนั้นด้วย

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

 อยากทราบว่า โอทีพนักงานขับรถ จาก 17.00 น. เป็นต้นไป เป็นโอที 1.5 เท่า แล้วถ้าเลยไปถึง 02.00 น. จะคิดค่าโอทีให้ยังไงคะ ให้ 1.5 เท่าเหมือนเดิม หรือ 3 เท่าคะ แล้วถ้าเวลาเลยไปถึงวันหยุดประจำสัปดาห์ เช่น ทำโอ 17.00 น.ของวันเสาร์ ข้ามไปถึง ตี 2 ของวันอาทิตย์ จะคิดยังไงคะ

โดยคุณ กรวิกา 2 พ.ค. 2557, 14:20

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก