เทคนิคการบริหารจัดการหนี้|เทคนิคการบริหารจัดการหนี้

เทคนิคการบริหารจัดการหนี้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เทคนิคการบริหารจัดการหนี้

บทความวันที่ 10 มี.ค. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 2967 ครั้ง


เทคนิคการบริหารจัดการหนี้

            เจ้าของกิจการและผู้ประกอบการสอบถามเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการหนี้มาเป็นจำนวนมาก สืบเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ ให้เครดิตลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ลูกค้าจ่ายเช็คเด้ง พนักงานฝ่ายติดตามหนี้ติดต่อลูกค้าไม่ได้ ขอคำแนะนำ ทนายคลายทุกข์จะแก้ไขปัญหาอย่างไร

1.            จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับหนี้ให้ครบถ้วน เช่น ใบส่งของ ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อรับของให้ถูกต้อง ถ้าเป็นการจ้างทำของ ต้องส่งมอบงานให้เรียบร้อย

 

2.            ตรวจสอบเกี่ยวกับอายุความในการดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา เช่น คดีเช็คเด้ง อายุความ 3 เดือนนับแต่วันที่เช็คเด้งครั้งแรก ต้องแจ้งความหรือฟ้องศาลเป็นคดีอาญา หากเกินกำหนดเสียสิทธิฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมาย

 

3.            การติดตามทวงถามหนี้สิน พนักงานติดตามหนี้จะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคในการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง การสร้างแรงจูงใจให้ลูกหนี้ชำระหนี้ การสร้างแรงกดดันให้ลูกหนี้เร่งชำระหนี้ การนำเสนอข้อดีข้อเสียในการชำระหนี้ ถ้ามีทักษะและประสบการณ์ โอกาสในการได้รับชำระหนี้มีสูง

 

4.            ลูกหนี้ปิดกิจการ ย้ายสำนักงาน หลบหนี ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหนี ตั้งตัวแทนมารับหน้าแทน จะต้องว่าจ้างนักสืบเร่งสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกบดานของลูกหนี้ และเร่งดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งดำเนินคดีอาญาข้อหา โกงเจ้าหนี้

 

5.            การจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นของลูกหนี้ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บุคคลใกล้ชิด รถยนต์ ทรัพย์สิน หรือคู่ค้าของลูกหนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการติดตามบังคับคดีกับลูกหนี้

 

6.            การตรวจสอบเกี่ยวกับประวัติลูกหนี้ เช่น การถูกดำเนินคดีอาญา การถูกดำเนินคดีแพ่ง การถูกดำเนินคดีล้มละลาย เจ้าหนี้จะต้องรีบดำเนินการ หากต้องสงสัยว่าลูกหนี้รายใดมีปัญหาในการชำระหนี้

                        คำแนะนำข้างต้นบริษัทนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการหนี้ได้ ทีมงานทนายคลายทุกข์ในฐานะเป็นทีมงานวิทยากร ได้รวบรวมประสบการณ์ในการบริหารจัดการหนี้ ให้กับสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าทั่วไป และได้ทดลองใช้มาแล้ว ประสบความสำเร็จ ท่านใดสนใจติดต่อให้ทนายคลายทุกข์ไปอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ในองค์กรของท่าน สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-948-5700

 

 

 

           

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก