ตัดกิ่งไม้ไม่แจ้งล่วงหน้าแต่เจ้าของต้นไม้ไม่เสียหาย ศาลไม่กำหนดค่าเสียหายให้|ตัดกิ่งไม้ไม่แจ้งล่วงหน้าแต่เจ้าของต้นไม้ไม่เสียหาย ศาลไม่กำหนดค่าเสียหายให้

ตัดกิ่งไม้ไม่แจ้งล่วงหน้าแต่เจ้าของต้นไม้ไม่เสียหาย ศาลไม่กำหนดค่าเสียหายให้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ตัดกิ่งไม้ไม่แจ้งล่วงหน้าแต่เจ้าของต้นไม้ไม่เสียหาย ศาลไม่กำหนดค่าเสียหายให้

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3382/2554

บทความวันที่ 4 ม.ค. 2566, 09:57

มีผู้อ่านทั้งหมด 58 ครั้ง


ตัดกิ่งไม้ไม่แจ้งล่วงหน้าแต่เจ้าของต้นไม้ไม่เสียหาย ศาลไม่กำหนดค่าเสียหายให้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3382/2554
            จำเลยทั้งสามเพียงแต่ตัดเฉพาะกิ่งไม้ซึ่งยื่นล้ำเข้าไปในที่ดินของจำเลยที่ 1  แม้จะไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 14 ได้บอกโจทก์ให้ตัดภายในเวลาอันสมควรแล้วแต่โจทก์ไม่ตัดก็ตาม เป็นเพียงจำเลยที่ 1 มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่ง ป.พ.พ.มาตรา 1347 เท่านั้น  แต่การที่โจทก์ปล่อยให้กิ่งไม้รุกล้ำเข้ามาในที่ดินของจำเลยที่ 1 ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิเหนือพื้นดินของจำเลยที่ 1 ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1335  ประกอบมาตรา 420 ซึ่งหากจำเลยที่ 1 บอกโจทก์ให้ตัดภายในเวลาอันสมควรแล้ว  แต่โจทก์ไม่ตัดกิ่งไม้ออก  จำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิตัดกิ่งไม้เอาเสียได้เช่นกัน  อันเป็นการป้องกันกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของจำเลยที่ 1  ด้วย  เมื่อไม่ปรากฎว่าจำเลยทั้งสามตัดกิ่งไม้ของโจทก์จนได้รับความเสียหายเกินสมควรแก่เหตุ  ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรไม่กำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้โจทก์
#ทนายคลายทุกข์ #ตัดกิ่งไม้ไม่แจ้งล่วงหน้า #การกำหนดค่าเสียหาย
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก