การขอเข้าเป็นคู่ความแทนแม้เกิน 1 ปี ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจสั่งจำหน่ายคดีหรือไม่ก็ได้|การขอเข้าเป็นคู่ความแทนแม้เกิน 1 ปี ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจสั่งจำหน่ายคดีหรือไม่ก็ได้

การขอเข้าเป็นคู่ความแทนแม้เกิน 1 ปี ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจสั่งจำหน่ายคดีหรือไม่ก็ได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การขอเข้าเป็นคู่ความแทนแม้เกิน 1 ปี ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจสั่งจำหน่ายคดีหรือไม่ก็ได้

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1599/2564

บทความวันที่ 1 ส.ค. 2565, 10:22

มีผู้อ่านทั้งหมด 301 ครั้ง


การขอเข้าเป็นคู่ความแทนแม้เกิน 1 ปี ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจสั่งจำหน่ายคดีหรือไม่ก็ได้
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1599/2564
          การขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้มรณะ แม้จะร้องขอเข้ามาเมื่อเกินกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นมรณะก็ตาม  แต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 ประกอบด้วยมาตรา 132 (3)  บัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลที่จะใช้ดุลพินิจสั่งจำหน่ายคดีหรือไม่ก็ได้
           แม้โจทก์จะถึงแก่ความตายในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น แต่หลังโจทก์ถึงแก่ความตาย ทนายความของโจทก์และจำเลยทั้งแปดยังคงมีการดำเนินกระบวนพิจารณาต่อมาโดยมีการยื่นคำขอคำร้องตลอดจนยื่นอุทธรณ์และฎีกาเรื่อยมา  โดยจำเลยทั้งแปดมิได้มีคำขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีของโจทก์  เป็นพฤติการณ์ว่าทั้งโจทก์และจำเลยทั้่งแปดต่างประสงค์ที่จะให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไป  เพื่อให้กระบวนพิจารณาดำเนินต่อไปจนเสร็จสิ้น  ย่อมเป็นประโยชน์ที่เป็นไปตามความประสงค์ของโจทก์และจำเลยทั้งแปด การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะจึงเป็นไปโดยชอบ
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 
#ทนายคลายทุกข์ #ขอเข้าเป็นคู่ความ

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก