บัตรกดเงินสดที่สามารถชำระหนี้ขั้นต่ำ หรือลูกหนี้จ่ายมากน้อยเพียงใดก็ได้ มีอายุความ 10 ปี|บัตรกดเงินสดที่สามารถชำระหนี้ขั้นต่ำ หรือลูกหนี้จ่ายมากน้อยเพียงใดก็ได้ มีอายุความ 10 ปี

บัตรกดเงินสดที่สามารถชำระหนี้ขั้นต่ำ หรือลูกหนี้จ่ายมากน้อยเพียงใดก็ได้ มีอายุความ 10 ปี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

บัตรกดเงินสดที่สามารถชำระหนี้ขั้นต่ำ หรือลูกหนี้จ่ายมากน้อยเพียงใดก็ได้ มีอายุความ 10 ปี

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 2922/2561

บทความวันที่ 22 มิ.ย. 2565, 13:33

มีผู้อ่านทั้งหมด 203 ครั้ง


บัตรกดเงินสดที่สามารถชำระหนี้ขั้นต่ำ หรือลูกหนี้จ่ายมากน้อยเพียงใดก็ได้ มีอายุความ 10 ปี
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
คำพิพากษาฎีกาที่ 2922/2561
              บัตรกดเงินสด ที่มีข้อตกลงการให้บริการสินเชื่อ ลักษณะเป็นสัญญากู้ยืมเงินแบบไม่ต้องผ่อนต้นเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดๆ และไม่มีลักษณะเป็นการออกเงินทดรอง บัตรกดเงินสดประเภทนี้ จะมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 
             ตามสัญญาสินเชื่อเงินสดกำหนดให้จำเลยชำระเพียงจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ แม้โจทก์จะนำไปหักชำระเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยบางส่วนก็ตาม แต่หากจำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญาและภายในกำหนด จำเลยต้องชำระเบี้ยปรับและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน อันเป็นข้อตกลงว่า จำเลยอาจชำระหนี้ในอัตราขั้นสูงเพียงใดก็ได้ และสัญญามิได้กำหนดให้จำเลยต้องผ่อนชำระทุนคืนเป็นงวด ตามสัญญาสินเชื่อเงินสดจึงไม่มีลักษณะผ่อนทุนคืนเป็นงวดๆ ตาม ป.พ.พ. ม.193/33 (2) ซึ่งมีอายุความ 5 ปี แต่มีอายุความ 10 ปี ตาม ม.193/30 คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 193/30
 อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีกำหนดสิบปี
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470,081-6252161 
#บัตรกดเงินสด #สินเชื่อเงินสด #สินเชื่อส่วนบุคคล #อายุความบัตรกดเงินสด
#ทนายคลายทุกข์

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก