ยอมให้เพื่อนอ้างเป็นเจ้าของร้าน ไม่คัดค้านต้องรับผิด|ยอมให้เพื่อนอ้างเป็นเจ้าของร้าน ไม่คัดค้านต้องรับผิด

ยอมให้เพื่อนอ้างเป็นเจ้าของร้าน ไม่คัดค้านต้องรับผิด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ยอมให้เพื่อนอ้างเป็นเจ้าของร้าน ไม่คัดค้านต้องรับผิด

  • Defalut Image

ยอมให้เพื่อนอ้างเป็นเจ้าของร้าน ไม่คัดค้านต้องรับผิด

บทความวันที่ 25 พ.ค. 2565, 14:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 365 ครั้ง


ยอมให้เพื่อนอ้างเป็นเจ้าของร้าน ไม่คัดค้านต้องรับผิด
         ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ

คำพิพากษาฎีกาที่ 5271/2563
    จำเลยที่ 2 และที่ 3 สั่งซื้อสินค้าประเภทยางรถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่รถยนต์ไปจากโจทก์หลายครั้ง หลายรายการ และจำเลยที่ 1 รู้เห็นตลอดมา โดยจำเลยที่ 1 ไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการโต้แย้งคัดค้านการแสดงตนของจำเลยที่ 2 และที่ 3 พฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 เป็นการรู้แล้วไม่คัดค้านปล่อยให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 แสดงตนว่าเป็นหุ้นส่วนในการประกอบร้านค้าพาณิชย์ของจำเลยที่ 1 ทั้งนี้ จำเลยที่ 1 ต้องร่วมกันกับจำเลยที่ 2 และ จำเลยที่ 3 รับผิดต่อโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเสมือนหนึ่งว่าเป็นหุ้นส่วน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1054 วรรคหนึ่ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1054
 บุคคลใดแสดงตนว่าเป็นหุ้นส่วนด้วยวาจาก็ดี ด้วยลายลักษณ์อักษรก็ดี ด้วยกิริยาก็ดี ด้วยยินยอมให้เขาใช้ชื่อตนเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนก็ดี หรือรู้แล้วไม่คัดค้านปล่อยให้เขาแสดงว่าตนเป็นหุ้นส่วนก็ดี ท่านว่าบุคคลนั้นย่อมต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนเสมือนเป็นหุ้นส่วน
         ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดตายไปแล้ว และห้างหุ้นส่วนนั้นยังคงค้าต่อไปในชื่อเดิมของห้าง ท่านว่าเหตุเพียงที่คงใช้ชื่อเดิมนั้นก็ดี หรือใช้ชื่อของหุ้นส่วนผู้ตายควบอยู่ด้วยก็ดี หาทำให้ความรับผิดมีแก่กองทรัพย์มรดกของผู้ตายเพื่อหนี้ใด ๆ อันห้างหุ้นส่วนได้ก่อให้เกิดขึ้นภายหลังมรณะนั้นไม่

#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470,081-6252161 
#ยอมให้เพื่อนอ้างตัวเป็นหุ้นส่วน
#กฎหมายหุ้นส่วน
#คนที่รักเพื่อนมากควรอ่าน
#ทนายคลายทุกข์

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก