ให้กู้นอกระบบดอกโหดระวังติดคุกโดยไม่รอลงอาญา|ให้กู้นอกระบบดอกโหดระวังติดคุกโดยไม่รอลงอาญา

ให้กู้นอกระบบดอกโหดระวังติดคุกโดยไม่รอลงอาญา

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ให้กู้นอกระบบดอกโหดระวังติดคุกโดยไม่รอลงอาญา

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1200/2564

บทความวันที่ 20 ธ.ค. 2564, 11:18

มีผู้อ่านทั้งหมด 741 ครั้ง


ให้กู้นอกระบบดอกโหดระวังติดคุกโดยไม่รอลงอาญา

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1200/2564
          โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างประมาณต้นเดือนธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยทั้งสองซึ่งมิใช่นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดและสถาบันการเงิน  ได้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ต้องขออนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง  โดยจำเลยทั้งสองจัดหามาซึ่งเงินทุน แล้วให้นาง ล. กู้ยืมเงินของจำเลยทั้งสองโดยไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน  อันเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58  ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 และตามประกาศกระทรวงการคลัง โดยจำเลยทั้งสองร่วมกันประกอบธุรกิจดังกล่าวในทางการค้าเป็นปกติ โดยไม่ได้ขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยจำเลยทั้งสองร่วมกันให้นาง ล. กู้ยืมเงิน 10,000 บาทและให้นาง ส. กู้ยืมเงิน 10,000 บาท และให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลอีกหลายราย โดยกระทำการอันมีลักษณะเป็นการอำพรางการให้กู้ยืมเงินมีลักษณะเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 50 ต่อเดือน (เท่ากับ 600 ต่อปี) จำเลยทั้งสองเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนด  และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561  เวลากลางวัน ภายหลังจากที่จำเลยทั้งสองได้กระทำความผิดดังกล่าวแล้ว  จำเลยทั้งสองร่วมกันประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ โดยรับจ้างทวงถามหนี้กู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นเป็นปกติธุระ  โดยจำเลยทั้งสองไม่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต่อนายทะเบียน  อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ภายหลังเกิดเหตุเจ้าพนักงานจับกุมจำเลยทั้งสองได้พร้อมเงินสด 2,000 บาท ที่จำเลยทั้งสองทวงถามหนี้เก็บดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดจากผู้กู้ยืมอันเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดดังกล่าว  ยึดไว้เป็นของกลางและเงินสด 2,000 บาท เจ้าพนักงานเก็บรักษาไว้ เหตุเกิดที่จังหวัดหนองบัวลำภู ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 มาตรา 4 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558  มาตรา 3,5,39 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515  ข้อ 5, 16 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 91 ริบเงินสด 2,000 บาท ของกลาง
           จำเลยทั้่งสองให้การรับสารภาพ
           ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 มาตรา 4(1) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 ข้อ 5(7), 16 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558  มาตรา 5, 39  ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน  ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 91  ฐานร่วมกันให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด  จำคุกคนละ 1 ปี ฐานร่วมกันประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต  จำคุกคนละ 6 เดือน ฐานร่วมกันประกอบธุรกิจทวงถามหนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 6 เดือน จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กระทงละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 12 เดือน ริบเงินสด 2,000 บาท ของกลาง
         จำเลยทั้งสองอุทธรณ์
         ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
         จำเลยทั้งสองฎีกา
         ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า ฐานร่วมกันให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด จำคุกคนละ 8 เดือน  ฐานร่วมกันประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 4 เดือน  และฐานร่วมกันประกอบธุรกิจทวงถามหนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกคนละ 4 เดือน ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 8 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวกับรถยนตที่แฟนนำไปขายดาวน์ให้เมียน้อยแล้วเมียน้อยไม่ส่งงวดและยังหลบหนีบ่ายเบียงไม่ยอมเอารถคืนให้แฟนราคาประมาณเท่าไรคะทนายคะ

โดยคุณ ศรีไพร 16 เม.ย. 2565, 21:05

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก