ซื้อที่ดินมาเนื้อที่ขาด คนขายต้องคืนเงินตามส่วน|ซื้อที่ดินมาเนื้อที่ขาด คนขายต้องคืนเงินตามส่วน

ซื้อที่ดินมาเนื้อที่ขาด คนขายต้องคืนเงินตามส่วน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ซื้อที่ดินมาเนื้อที่ขาด คนขายต้องคืนเงินตามส่วน

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 135/2564

บทความวันที่ 30 ก.ค. 2564, 15:20

มีผู้อ่านทั้งหมด 877 ครั้ง


ซื้อที่ดินมาเนื้อที่ขาด คนขายต้องคืนเงินตามส่วน

คำพิพากษาฎีกาที่ 135/2564
             หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินข้อ 1 มีข้อความว่า ผู้จะขายเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 24750 เนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา  ที่ดินโฉนดเลขที่ 26676 เนื้อที่ 20 ไร่ 9.2 ตารางวา  ที่ดินโฉนดเลขที่ 26682 เนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวาและที่ดินโฉนดเลขที่  26871 เนื้อที่ 26 ไร่ 3 งาน 7.6 ตารางวา ข้อ 2. ผู้จะขายตกลงจะขายและผู้จะซื้อตกลงจะซื้อที่ดินดังกล่าวในข้อ 1 โดยเป็นการซื้อขายตามจำนวนเนื้อที่ดินที่เป็นจริงในราคาไร่ละ 190,000 บาท รวมเป็นเงิน 19,380,000 บาท เป็นข้อสัญญากำหนดจำนวนเนื้อที่ดินแต่ละแปลงและราคาที่ดินต่อไร่ไว้ชัดเจน แสดงให้เห็นเจตนาของโจทก์และจำเลยชัดแจ้งว่ามีความประสงค์จะซื้อจะขายที่ดินกันตามจำนวนเนื้อที่ดินที่แท้จริง   มิใช่เป็นการซื้อขายตามจำนวนเนื้อที่โฉนดที่ดินและขายเหมาแปลง ดังนั้น   เนื้อที่แต่ละแปลงตามที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจึงเป็นสาระสำคัญของสัญญา  แม้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมิได้กำหนดว่าจะต้องมีการรังวัดที่ดินก่อน  ก็ไม่มีผลทำให้การซื้อขายที่ดินดังกล่าวกลับเป็นการซื้อขายตามจำนวนเนื้อที่ในโฉนดที่ดินไปได้   โจทก์ซึ่งรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินชอบที่จะรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ดินว่ามีจำนวนเนื้อที่ครบตามที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหรือไม่
            จำเลยส่งมอบที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 26682 แก่โจทก์ เนื้อที่ 30 ไร่ 1 งาน 2.4 ตารางวา       น้อยกว่าจำนวนที่จำเลยตกลงไว้ในสัญญา 2 ไร่ 1 งาน 8.6 ตารางวา โจทก์ซึ่งรับเอาไว้ต้องใช้ราคาตามส่วนตาม ป.พ.พ.มาตรา 466  วรรคหนึ่ง เมื่อโจทก์ชำระเงินค่าที่ดินแก่จำเลยเกินไป   จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าที่ดินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก