ซื้อขายบ้านที่อยู่ระหว่างการถูกยึดขายทอดตลาด ไม่พร้อมโอน ผู้ซื้อไม่ต้องชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือ|ซื้อขายบ้านที่อยู่ระหว่างการถูกยึดขายทอดตลาด ไม่พร้อมโอน ผู้ซื้อไม่ต้องชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือ

ซื้อขายบ้านที่อยู่ระหว่างการถูกยึดขายทอดตลาด ไม่พร้อมโอน ผู้ซื้อไม่ต้องชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ซื้อขายบ้านที่อยู่ระหว่างการถูกยึดขายทอดตลาด ไม่พร้อมโอน ผู้ซื้อไม่ต้องชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือ

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7506/2560

บทความวันที่ 30 เม.ย. 2564, 11:40

มีผู้อ่านทั้งหมด 508 ครั้ง


ซื้อขายบ้านที่อยู่ระหว่างการถูกยึดขายทอดตลาด ไม่พร้อมโอน ผู้ซื้อไม่ต้องชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7506/2560
               ในวันนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน โจทก์มีเงินพร้อมชำระค่าที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย  แต่เมื่อที่ดินพิพาทถูกยึดเพื่อขายทอดตลาด จำเลยจึงไม่พร้อมที่จะชำระหนี้ให้แก่โจทก์  โจทก์ย่อมมีสิทธิไม่ชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือให้แก่จำเลยตาม ป.พ.พ.มาตรา 369 กรณีถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา  แม้โจทก์จะขอเลื่อนการชำระราคาที่ดินเป็นวันที่ 9 มกราคม 2556 ก็ตาม แต่ในวันดังกล่าวจำเลยก็ยังไม่สามารถโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทกืได้เพราะอยู่ในระหว่างการร้องคัดค้านการขายทอดตลาด ดังนี้ ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก