บุคคลในครอบครัวเอาทรัพย์สินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยเข้าใจว่ามีสิทธิ์เอาไปได้ถือว่าขาดเจตนาทุจริต ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์|บุคคลในครอบครัวเอาทรัพย์สินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยเข้าใจว่ามีสิทธิ์เอาไปได้ถือว่าขาดเจตนาทุจริต ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์

บุคคลในครอบครัวเอาทรัพย์สินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยเข้าใจว่ามีสิทธิ์เอาไปได้ถือว่าขาดเจตนาทุจริต ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

บุคคลในครอบครัวเอาทรัพย์สินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยเข้าใจว่ามีสิทธิ์เอาไปได้ถือว่าขาดเจตนาทุจริต ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3774/2532

บทความวันที่ 24 มี.ค. 2564, 09:52

มีผู้อ่านทั้งหมด 646 ครั้ง


บุคคลในครอบครัวเอาทรัพย์สินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยเข้าใจว่ามีสิทธิ์เอาไปได้ถือว่าขาดเจตนาทุจริต ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3774/2532
             จำเลยเป็นสามีของ ส. บุตรของผู้เสียหายโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน จำเลยและ ส. ทำนาขายข้าวได้เงิน7,500บาท ส.นำเงินดังกล่าวใส่ไว้ในกระเป๋าถือฝากเก็บไว้ในหีบของผู้เสียหายเช่นนี้ การที่จำเลยไขกุญแจเปิดหีบของผู้เสียหายแล้วเอาเงินดังกล่าวไปโดยเข้าใจว่าเป็นเงินของจำเลย จำเลยมีสิทธิเอาไปได้จึงเป็นการกระทำที่ขาดเจตนาทุจริต ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์.

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก