การพิจารณาข้อห้ามฎีกาในความผิดหลายกระทง ต้องดูเป็นรายกระทงไป|การพิจารณาข้อห้ามฎีกาในความผิดหลายกระทง ต้องดูเป็นรายกระทงไป

การพิจารณาข้อห้ามฎีกาในความผิดหลายกระทง ต้องดูเป็นรายกระทงไป

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การพิจารณาข้อห้ามฎีกาในความผิดหลายกระทง ต้องดูเป็นรายกระทงไป

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 162/2563

บทความวันที่ 6 ม.ค. 2564, 11:41

มีผู้อ่านทั้งหมด 365 ครั้ง


การพิจารณาข้อห้ามฎีกาในความผิดหลายกระทง ต้องดูเป็นรายกระทงไป

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 162/2563
            ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดรวม 6 กระทง แต่ละกระทงลงโทษจำคุก 2 ปี โดยไม่รอการลงโทษ  ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้ให้ลงโทษปรับอีกกระทงละ 5,000 บาท รวม 6 กระทง  เป็นเงิน 30,000 บาท  กับให้รอการลงโทษและคุมความประพฤติจำเลยไว้ด้วยเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยังคงลงโทษจำเลยในแต่ละกระทงจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 40,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ฎีกาของโจทก์ที่ขอให้ลงโทษจำคุกจำเลยโดยไม่รอการลงโทษ  เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อไม่ปรากฎว่าโจทก์มีการปฏิบัติตามมาตรา 221  คำสั่งของศาลชั้นต้นที่รับฎีกาของโจทก์จึงไม่ชอบ

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก