เข้ามาในรั้วบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดบุกรุกเคหสถาน|เข้ามาในรั้วบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดบุกรุกเคหสถาน

เข้ามาในรั้วบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดบุกรุกเคหสถาน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เข้ามาในรั้วบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดบุกรุกเคหสถาน

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5459/2562

บทความวันที่ 25 ธ.ค. 2563, 17:03

มีผู้อ่านทั้งหมด 588 ครั้ง


เข้ามาในรั้วบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดบุกรุกเคหสถาน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5459/2562
             จำเลยเดินเข้ามาถึงบริเวณใต้ชายคาบ้านที่เกิดเหตุแล้วก่อเหตุตามฟ้องโดยเปิดประตูหน้าบ้านและขว้างขวดแก้วเข้าไปในบ้านที่เกิดเหตุอันแสดงว่าจำเลยเข้ามาในบริเวณของบ้านที่เกิดเหตุแล้ว แม้จะไม่ได้เข้าไปในบ้านโดยเดินเข้าประตูหน้าบ้านมาก็ถือว่าจำเลยเข้ามาในเคหสถานแล้ว ตามนิยามในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(4) ที่ว่า "เคหสถาน" หมายความว่า ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือนโรง เรือหรือแพ ซึ่งคนอยู่อาศัย และให้ความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย จะมีรั้วลอมหรือไม่ก็ตาม  จำเลยมีความผิดฐานบุกรุกเคหสถานโดยใช้กำลังประทุษร้ายและมีอาวุธตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365(1)(2)  (เดิม) ประกอบมาตรา 364 (เดิม)

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก